Framtiden

Tillbaka

Mer återbruk och fler cirkulära lösningar i Framtiden

Närmare 40 av Göteborgs privata och offentliga fastighetsägare har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid ny- och ombyggnation i staden. Framtiden är en av aktörerna och tillsammans vill vi skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Återbruk blir förstahandsvalet
Den 2 maj tecknade därför Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. Det gemensamma arbetet drivs och koordineras av Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership.

– I vårt uppdrag som ansvariga för Göteborgs Stads strategi Hållbart byggande i Miljö- och klimatprogrammet, har det varit viktigt att samla stadens byggande förvaltningar och bolag i frågan, och det är verkligen glädjande att vi är så många som nu tillsammans kraftfullt tar detta initiativ, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Skapar en marknad för återbruk
Som fastighetsägare är Framtidenkoncernen en nyckelaktör inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kund.

– I våra fastigheter finns mängder av produkter som kan återbrukas. Nu behöver vi bli bättre på att inventera och tillgängliggöra byggmaterial som går att återanvända, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef – ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen.

– Dessutom har vi möjlighet att ställa krav på återbruk i våra upphandlingar. Genom att vi som stor fastighetsägare i allt högre grad efterfrågar återbruk, ger vi förutsättningar för en professionell marknad att växa fram. Förhoppningen är att det inom några få år är lika smidigt att använda återbrukade material som nytillverkade.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, och siktet är inställt på att en väl utvecklad återbruksmarknad etablerats till 2025.

För mer information:
Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef – ekologisk hållbarhet 
Förvaltnings AB Framtiden, 076-833 69 30, nina.jacobssonstalheim@framtiden.se

Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling
Business Region Göteborg, 031-367 62 12, susan.runsten@businessregion.se

Läs gärna pressmeddelandet från Business Region Göteborg för ytterligare information: Göteborg tar storkliv mot återbruk – Business Region Göteborg

Parter som undertecknar avsiktsförklaring Cirkulärt byggande Göteborg
Göteborgs Stad:

 • Business Region Göteborg
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Bostads AB Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Framtiden Byggutveckling AB
 • Gårdstensbostäder AB
 • Göteborgs Hamn AB
 • GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB
 • Higab AB
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen
 • Liseberg AB
 • Lokalförvaltningen
 • Park- & naturförvaltningen
 • Göteborgs Stads Parkerings AB
 • Trafikkontoret
 • Älvstranden Utveckling AB

Privata och övriga offentliga fastighetsägare:

 • Akademiska Hus
 • Castellum
 • Chalmersfastigheter
 • Fastighetsägarna Göteborg
 • Hemsö Fastighets AB
 • HSB Göteborg
 • Jernhusen
 • NCC Property Development
 • Next Step Group
 • PEAB Bostad AB
 • Platzer Fastigheter
 • Riksbyggen
 • Serneke Sverige AB
 • Skandia Fastigheter Göteborg
 • Skanska Fastigheter Göteborg
 • Stena Fastigheter Göteborg AB
 • Vasakronan
 • Volvo Car Corporation
 • Västfastigheter
 • Wallenstam AB