Framtiden

Tillbaka

Ny bok om Göteborgs egnahemshistoria

Egnahemsbolaget firar 10 000 bostäder och tar samtidigt en djupdykning i historien om egnahemsrörelsen. Resultatet är boken ”10 000 egnahem – berättelsen om Egnahemsbolaget 1933–2022” som presenterar tiotusentals göteborgares hem och ett unikt bolags historia.

– Det känns fantastiskt att vi nu har vår historia nedskriven och inte bara det, att vi och göteborgarna får veta så mycket mer om stadens historia och alla bostäder som har byggts, säger Erik Windt-Wallenberg, vd på Egnahemsbolaget.

Boken berättar om Egnahemsbolaget och egnahemsrörelsens framväxt i Göteborg, hela tiden med Sveriges bostadspolitik som fond. Läsaren följer egnahemsrörelsen från slutet av 1800-talet i ett fattigsverige där trångboddheten var utbredd till självbyggeriets dagar på 30- och 40-talet.

Boken följer sedan utvecklingen decennium för decennium via 50- och 60-talets nyckelfärdiga hus och spännande experimentbostäder, 60-och 70-talets radhusmattor till de första flerbostadshusen med bostadsrätter fram till idag, där fokus ligger på att bygga i de hyresrättsdominerade miljonprogramsområden.

Bok om göteborgarnas hem

– Det är en bok om göteborgarnas hem och hur de skapats men också viljan från individen och staden att få fram bra bostäder. Det har under arbetets gång kommit fram mycket nytt i historien och boken ger för första gången en helhetsbild över allt det som Egnahemsbolaget åstadkommit, berättar Magnus Brink, författaren till boken.

Många av de personer som varit delaktiga i egnahemsrörelsens och Egnahemsbolagets utveckling presenteras. Du kan läsa om bidragen från såväl Whites grundare Per-Axel Ekholm och Sidney White, länsarkitekten Erik Friberger, kommunalfullmäktiges ordförande på 30-talet Malte Jacobsson som trädgårdsarkitekten Ulla Molin och Uno Åhrén, en av funktionalismens främsta företrädare i Sverige och många fler. I slutet av boken presenteras samtliga bostadsprojekt i ord och bild för första gången efter ett omfattande resarcharbete och kartläggande.

Köp eller beställ boken till biblioteket

Boken finns att köpa på Adlibris, Bokus och de flesta andra bokhandlare och går också att beställa till alla bibliotek.

Kontaktpersoner
Annika Mayer, kommunikationsansvarig, Egnahemsbolaget
annika.mayer@egnahemsbolaget.se
031 – 707 70 10

Magnus Brink, författare
magnusbrink726@gmail.com
070 – 825 61 10