Framtiden

Tillbaka

Entreprenörer sökes för att uppnå halverad klimatpåverkan

För att halvera koldioxidutsläppen från material och byggprocess bjuder Framtiden Byggutveckling in entreprenörer till en konkurrenspräglad dialog. Utvalda entreprenörer kommer få bidra med sin erfarenhet och kunskap för att hitta framgångsrika lösningar till en halvering av koldioxidutsläppen. Vinnande anbud för det unika pilotprojektet får bygga 63 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Selma stad.

Nästa vecka lägger Framtiden Byggutveckling ut en upphandling med särskilt fokus på halverad klimatpåverkan i ett byggprojekt på Litteraturgatan i Göteborg. I en konkurrenspräglad dialog, enligt lagen om offentlig upphandling, ska entreprenörer och upphandlare gemensamt hitta den bästa lösningen. Målet är att klimatpåverkan från material och byggprocess ska halveras till max 200 kg CO2e/ m2BTA. Det innefattar A1-A5 byggdelar enligt lagen om klimatdeklaration plus invändiga ytskikt, rumskomplettering och installationer.

Vi söker entreprenörer som är bäst lämpade att förstå de stora klimatutmaningar vi står inför. De som vill vara med och kunskapsutveckla för att vi ska kunna bygga med minskad klimatpåverkan, säger Anna Nordén, tf VD på Framtiden Byggutveckling.

Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog innehåller flera steg. Bland entreprenörerna som ansöker väljs fem entreprenörer ut som har tillämplig erfarenhet, kunskap och förmåga att genomföra projektet. Dialog förs med de utvalda entreprenörerna som har möjlighet att komma med synpunkter, förslag och förbättringar på framtagna handlingar. När dialogen avslutats sammanställs ett förfrågningsunderlag som distribueras till entreprenörerna som deltagit. Efter sista anbudsdag utvärderas anbuden enligt utvärderingsmodellen i förfrågningsunderlaget och en vinnare utses.

Det är ett viktigt projekt för oss, som kommer klargöra hur vi ska ställa om. Tillsammans med entreprenörerna kommer vi hitta lösningar för att nå de tuffa målen med en halvering av koldioxidutsläppen, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Pilotprojektet innehåller 63 hyreslägenheter längs Litteraturgatan i Selma stad med byggstart 2023.

Här lyfts även frågan om hyresgästernas kommande livsstil där fler delar behöver utforskas. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna, energieffektiv byggnad med solceller- och återbrukat material. Arbetet görs ihop med generalkonsulten Dayspring.

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.

Kontaktpersoner
Anna Nordén, tf VD, Framtiden Byggutveckling, 031-719 31 40 anna.norden@framtiden.se
Teres Stenholm, projektledare, Framtiden Byggutveckling, 031-719 31 72, teres.stenholm@framtiden.se