Framtiden

Tillbaka

Statens servicecenter öppnar på Vårväderstorget

Nu är det klart att Statens servicecenter (Ssc) öppnar ett nytt servicekontor på Vårväderstorget i Göteborg till hösten. Här kan medborgarna få hjälp med sina ärenden till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Kontoret är det andra som öppnar på Hisingen efter att regeringen beslutat om ökad satsning på lokal statlig närvaro. Sedan tidigare finns ett servicekontor på Backaplan.

Anders Rydholm är fastighetsförvaltare hos fastighetsägaren GöteborgsLokaler och han är glad över den nya satsningen.

– Vårväderstorget är det största torget i Biskopsgården. Här finns sedan tidigare mycket vardagsservice i form av bland annat vårdcentral, folktandvård, bibliotek, apotek, medborgarkontor och en livsmedelsbutik, berättar Anders Rydholm. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa ett brett och funktionellt utbud på torget. Därför känner jag att Statens servicecenter är helt rätt hyresgäst för Vårväderstorget.

Biskopsgården är ett av Göteborgs särskilt utsatta områden och i närområdet har många boende andra modersmål än svenska. Myndighetskontakter kan ofta upplevas som en utmaning och det kan kännas ännu svårare när ärenden skall hanteras över telefon eller digitalt. Nu ges de boende i Biskopsgården bättre möjligheter att träffa en servicehandläggare på plats på torget.

– Vi ser gärna att Vårväderstorget fortsätter vara den naturliga knutpunkten i Biskopsgården. Hit kommer de närboende för att göra ärenden och mötas. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla torget, säger Anders Rydholm. Målet är att Biskopsgården skall strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden innan 2025 och i den strävan är aktörer som Statens servicecenter en viktig pusselbit.

Frågor?

Kontakta Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

anders.rydholm@goteborgslokaler.se