Framtiden

Tillbaka

Platsutveckling – från blommor och ballonger till strategiskt och trygghetsskapande

Spelar det verkligen någon roll om någon planterar blommor på en handelsplats? Svaret är att det spelar stor roll. Det visar att någon bryr sig om platsen och det betyder mycket för boende, besökare och näringsidkare i området.

– Flera rapporter, exempelvis från Tryggare Sverige, vittnar om att platsskapande aktiviteter verkligen ger effekt och skapar trygghet, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklingschef på GöteborgsLokaler.

GöteborgsLokaler har sedan bolaget bildades 1996 aktivt jobbat med centrumutveckling. Under åren har arbetssättet gått under olika benämningar, men syftet har hela tiden varit det samma; att skapa välkomnande, inkluderande, trivsamma och trygga handelsplatser.

Cindy Jonsson är affärsutvecklingschef på GöteborgsLokaler och ansvarar för bolagets avdelning med åtta centrumutvecklare som tillsammans jobbar med 24 olika handelsplatser. GöteborgsLokaler är en av få fastighetsägare i Sverige som har eget anställda centrumutvecklare, vilket är en enorm styrka.

– Handelsplatsen är så mycket mer än bara själva fastigheterna, det handlar om att ta ansvar för livet mellan husen och platsen som besökaren möter, berättar Cindy Jonsson.

För GöteborgsLokaler innebär platsutveckling att skapa lokala attraktiva handels- och mötesplatser. Det kan handla om att aktivt arbeta med marknadsföring, möblering, planteringar, evenemang, skyltar, belysning och dekor. Både fysiska insatser på plats och genom kommunikation och marknadsföring. Och inte minst, bygga goda relationer på plats.

Målet är att skapa trivsamma och trygga handelsplatser för både besökare och verksamheter, detta i bred samverkan med andra aktörer på och kring platsen. Företagarföreningen eller marknadsrådet, som består av lokalhyresgästerna på handelsplatsen, är en av våra viktigaste samverkansparter. Där det finns andra fastighetsägare samarbetar GöteborgsLokaler med dessa i olika former utifrån hur de lokala förutsättningarna ser ut.

Torgen är till för alla

När GöteborgsLokaler jobbar med platsutveckling sker det med fokus på social hållbarhet genom att skapa öppna och inkluderande handelsplatser där alla känner sig välkomna, både i vardagen och när vi bjuder in till torgevenemang.

– För oss är det viktigt att göra torget tillgängligt och tryggt för boende och besökare. Trygghet och trivsel är grunden och till det kryddar vi med platsskapande aktiviteter exempelvis årliga sommarevents och julevenemang på alla våra torg. Här bjuder vi besökarna på flera olika aktiviteter som alltid är gratis. På våra torg kostar det inget att fiska i vår hållbara fiskedamm eller äta en pannkaka från vår pannkakstross. Alla skall kunna delta, oavsett ålder eller sociala förutsättningar, berättar Cindy vidare.

– Alla satsningar kostar givetvis pengar, men trygghet kan inte mätas i kronor och ören. Vi måste i stället se till samhällsvärdet. Naturligtvis är det viktigt att det finns en avsatt budget för alla insatser och när hela samhället kraftsamlar och gör gemensamma satsningar går det att göra riktigt bra saker tillsammans, avslutar Cindy Jonsson.

GöteborgsLokalers fem viktigaste tips för framgångsrik platsutveckling:

  • Eget anställda centrumutvecklare.
  • Gemensam nulägesbild exempelvis trygghetsvandring.
  • Framtagande av affärs- och handlingsplaner (kortsiktiga och långsiktiga planer), budget samt finansiering.
  • Samverkan, nära dialog och goda relationer med lokala aktörer.
  • Kreativitet, mod och omtanke.

Frågor?

Kontakta Cindy Jonsson, affärsutvecklingschef på GöteborgsLokaler. Tel. 031-335 01 12. cindy.jonsson@goteborgslokaler.se