Framtiden

Tillbaka

Nu öppnar Mixköket i Hammarkullen

– Tänk att gå runt i Hammarkullen med sitt barn om 20 år och visa att det var jag som namngav detta, säger Yahya, som går i klass 7 C på Nytorpsskolan i Hammarkullen.

Han och hans klasskompisar har nyligen vunnit Bostadsbolagets tävling som gick ut på att namnge den nya restaurangplatsen på Hammarkulletorget. Deras förslag – Mixköket – fick flest röster av alla. 

Tidigare hette den Jubileumsplatsen och låg vid Centralen i Göteborg men har nu flyttats till Hammarkullen som en av Bostadsbolagets satsningar i området. Den kommer fungera som en ny mötesplats mitt på torget som både ska utöka utbudet för lokalinvånarna och locka utomstående till Hammarkullen. Här blir det bland annat restauranger, blombutik och en jobbhub. 

Stort engagemang
Samtliga elever på Nytorpsskolan deltog i namngivningstävlingen. Alla klasser lämnade in namnbidrag till en jury bestående av skolans och Bostadsbolagets personal som valde ut tio bidrag som hela Hammarkullen sedan fick rösta på.
– Det var ett otroligt engagemang. Totalt fick vi in över 4 000 röster, säger Petra som är Lights On koordinator på Nytorpsskolan och som ansvarat för tävlingen tillsammans med Bostadsbolaget.

– Vi ville att det skulle finnas en tydlig förankring med de boende och barnen i området. Hammarkullen är en plats där många vill engagera sig och det vill vi uppmuntra, säger Liza Carlund, utvecklingschef på Bostadsbolaget i Hammarkullen.

Bostadsbolaget står för vinsterna som delas ut till de som vann första-, andra- och tredjepriset. Förstapriset är en dag på Liseberg med entré och åkpass för hela klassen. Andrapriset blir en heldag på Universeum och tredjepriset en dag på Göteborgs stadsmuseum.

Sedan 2015 arbetar Bostadsbolaget aktivt och strategiskt för att utveckla hela Hammarkullen. Förutom att köpa resterande hyreshus i området har bland annat bemanningen utökats och flera samarbeten har inletts vilket möjliggjort en Parklek, ett Fixotek, ett Aktivitetshus samt mycket mer. 2020 skapade Framtiden en strategiplan för alla särskilt utsatta områden i deras bestånd, där Hammarkullen ingår. Utifrån den har bland annat en enhet för social hållbarhet formats på Bostadsbolaget i Hammarkullen med fokus på samverkan, jobbsatsningar och trygghet i området.

Ett fungerande och levande torg är en viktig pusselbit i utvecklingen. Bostadsbolaget köpte därför Hammarkulletorget av Göteborgslokaler 2021 och har nu börjat skissa på en detaljplan för att bygga om och utveckla torget. Som ett steg i utvecklingen har Bostadsbolaget köpt Jubileumsplatsen av Jernhusen som nu bytt namn till Mixköket.

Torsdag den 2 juni klockan 12:30 sker namninvigningen av platsen tillsammans med den vinnande klassen och Bostadsbolaget.

Välkomna!

Kontakt:
Madeleine Dotevall, kommunikatör Bostadsbolaget, mejl: madeleine.dotevall@bostadsbolaget.se tel: 031-731 53 20
– Liza Carlund, utvecklingschef Bostadsbolaget, mejl: liza.carlund@bostadsbolaget.se tel: 031-731 52 76
– Petra Ahlqvist, koordinator Lights On, mejl: petra.ahlqvist@socialnordost.goteborg.se tel: 031-365 30 37