Framtiden

Tillbaka

Fastighetsägare samlar för ett tryggare Frölunda-Tynnered

I veckan samlades fastighetsägare i Frölunda-Tynnered för att starta bildandet av en fastighetsägarförening. Målsättningen är att formera fastighetsägare och på sikt även offentliga aktörer till ett långsiktigt och formaliserat BID-samarbete i området. Målet är en trygg och attraktiv stadsdel som inte finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Bakom inbjudan står Poseidon tillsammans med Fastighetsägarna GFR, Polisen och Socialförvaltningen Sydväst.

 – Vi är många aktörer som redan gör mycket bra saker fram till den egna fastighetsgränsen, men ska vi lyckas med att skapa långsiktig förändring och lyfta Frölunda-Tynnered från polisens lista över utsatta områden måste vi göra det gemensamt i strukturerade former. Som en förening med tydliga mål kan vi agera så mycket starkare, säger Lena Molund Tunborn, VD på Bostads AB Poseidon, som initierat samarbetet.

  I området finns idag ett 40-tal olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, som alla bjuds in till samverkan. Under mötet i veckan bildades en interimsstyrelse, som nu kommer att driva arbetet vidare mot en ideell förening.

  – Det finns en fantastisk kraft i att samla fastighetsägares engagemang för tryggare områden i ett BID. Vi blir en del av att skapa ett bättre samhälle tillsammans med andra, samtidigt som det bidrar till en bättre fastighetsförvaltning och ökade fastighetsvärden, säger Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

  Platssamverkan genom fastighetsägarföreningar och BID är en samverkansform där flera parter jobbar tillsammans mot en gemensam målbild. Det är en metod som sedan tidigare fungerat framgångsrikt på många andra platser i staden, bland annat i Gamlestaden. Nu är det dags att starta samma framgångsrika arbetssätt i Frölunda-Tynnered.

  Kartlägger tryggheten

  Som en första gemensam aktivitet skickas under hösten en enkät till 1 200 boende i området för att ställa frågor kring upplevelsen av tryggheten idag. Resultatet kommer att ge en tydlig nulägesbild att skapa gemensamma mål och aktiviteter utifrån. Trygghetsmätningen blir även ett verktyg för att kunna följa upp och mäta förändringar över tid.

  Kontaktpersoner:

  Lena Molund-Tunborn, VD Bostads AB Poseidon
  Lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se
  031-332 10 90

  Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR
  christina.heikel@fastighetsagarna.se
  031-755 33 00