Framtiden

Tillbaka

Goda elvanor hos lokalhyresgäster kan ge lägre elkonsumtion och positiv klimatpåverkan

I dagens utmanande energiläge duggar elspartipsen tätt i medierna. GöteborgsLokaler har sammanställt ett antal klimatsmarta energispartips till sina lokalhyresgäster för att hjälpa dem att minska elkonsumtionen under dessa tider när elpriset väntas bli högt.

– Vissa lokalhyresgäster har mycket energiförbrukande verksamheter och tips om hur man sänker elkostnaderna kan göra stor skillnad, menar Karin Ahlström Ullbro, hållbarhetsansvarig på GöteborgsLokaler.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, är en gammal devis som kommer väl till pass när det gäller att spara el. Det tar också Energimyndigheter fasta på i sin pågående kampanj ”Varje kilowattimma räknas” som syftar till att minska landets totala energiförbrukning.

– Om vi alla hjälps åt att minska elförbrukningen så bidrar vi till ett lägre pris på elen i vinter och risken för elavbrott minskar. En lägre förbrukning ger dessutom en lägre klimatpåverkan och goda vanor som kan bidra till en mer hållbar framtid, menar Karin Ahlström Ullbro, hållbarhetsansvarig på GöteborgsLokaler.

Konkreta tips på hemsidan

GöteborgsLokaler lanserade nyligen en ny hemsida och i ett avsnitt på sajten har bolaget samlat flera användbara tips på hur lokalhyresgästerna själva kan minska elförbrukningen i verksamheterna. Här finns tips på enkla åtgärder, som att dra ur alla laddare när de inte används, byta till LED-belysning och stäng av elektronik ordentligt. Även lite större åtgärder, som att isolera skyltfönster nattetid och smart vädring av lokalen kan göra stor skillnad på energiförbrukningen.

– Passiv elanvändning och apparater som står i standby-läge kan stå för uppemot 20 procent av den totala elförbrukningen. Se till exempel till att datorer har automatisk nedsläckning efter ca 5–10 minuter. Grenkontakter gör det också lättare att stänga av flera apparater samtidigt, berättar Karin Ahlström Ullbro.

Elspartipsen finns tillgängliga för alla att ta del av på sidan Hållbarhetstips på GöteborgsLokalers hemsida. Tipsen kommer också att kommuniceras till lokalhyresgästerna i bolagets hyresgästinformation.

– Vi hoppas att dessa konkreta tips kan, förutom en lägre elförbrukning, också skapa långsiktigt goda elvanor och bidra till att minska vår gemensamma klimatpåverkan, avslutar Karin Ahlström Ullbro.

Frågor?

Vänligen kontakta GöteborgsLokalers hållbarhetsansvariga Karin Ahlström Ullbro på karin.ahlstrom-ullbro@goteborgslokaler.se