Framtiden

Tillbaka

Våra hyresgäster gillar oss – igen!

Varje år får våra hyresgäster möjlighet att svara på en omfattande enkät som har med deras boende att göra. 60 procent har svarat på enkäten i år och de allra flesta har gjort det i sin mobil. Många är riktigt nöjda med sitt boende hos Familjebostäder.

Enkäten består av 25 huvudfrågor med en mängd delfrågor. Förutom frågorna finns även möjlighet att ge kommentarer.

– Det som är extra roligt i år är att vi tar ett stort kliv framåt och ökar för femte året i rad. Vi når 80 procent nöjda hyresgäster som är bolagets bästa resultat någonsin. 89 procent av alla som har svarat uppskattar sin lägenhet, sitt kvarter och område. Detta är bland landets högsta nivåer, kommenterar vd Thorbjörn Hammerth.

Frågorna är indelade i olika områden för att ge en uppfattning om vad de boende tycker om sådant som har med boendet att göra – som trygghet, service, utemiljö och inflytande. Frågorna som handlar om service sammanställs i ett index; serviceindex, vilket blev 80 procent. När det gäller mer konkreta frågor kring bostaden, huset och utemiljön – produktindex – är 76 procent nöjda.

– Vi ökar på nästan alla områden som trygghet, utemiljö, boinflytande, bemötande, service och fastighetsskötsel. Tvättstugor och städning backar däremot, säger Thorbjörn Hammerth.

Enkätsvaren är ovärderliga för oss. Nu bryter vi ner resultatet och läser alla kommentarer som ger oss en god hjälp i planeringen av arbetet framöver. Bland annat gör vi åtgärdsplaner för nästan alla våra 450 fastigheter med sina olika behov.