Framtiden

Tillbaka

Vad tycker göteborgarna om sina lokala torg?

2022 var andra året som GöteborgsLokalers torg var med i Framtidenkoncernens stora boendeundersökning. Undersökningen visar att göteborgarna gillar sina lokala torg, till och med lite mer än 2021.

– I toppen har vi, precis som 2021, Tuve Torg för helhetsbetyget och Axel Dahlströms Torg för trygghetsbetyget, berättar Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på GöteborgsLokaler.

Varje år skickas en enkät ut till boende hos Framtidenkoncernens bostadsbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon hos vilka väldigt många göteborgare bor. Sedan hösten 2021 har de boende möjlighet att även svara på vad de tycker om just sitt lokala torg bland de handelsplatser som GöteborgsLokaler förvaltar. Först får de kryssa i vilket som är deras lokala torg och sedan får de frågor som handlar om utbud, trygghet och skötsel.

I undersökningen finns också möjlighet att lämna textsvar. Utifrån dessa ges en bra bild av förväntningarna kring vilket utbud av handel och service de lokala torgens kunder önskar. Detta är exempel på verksamheter som de boende vill ha på sitt lokala torg; apotek, gym, restaurang, vård och offentlig service, livsmedelsbutik, kafé/bageri, bibliotek, frisör samt frukt och grönt.

– På de flesta av våra handelsplatser har vi dessa verksamheter. Det är fint att se att det är just detta utbud av handel och service som efterfrågas, säger Pia Johnson. Handel och service som de flesta av oss behöver i vår vardag.

Vad blev resultatet?

De boende svarar på enkäten utifrån betygen mycket bra, ganska bra, inte så bra eller dåligt. Betygen räknas sedan ihop till procent utifrån hur många som svarat mycket bra eller ganska bra, där 100 är max.

För de handelsplatser där GöteborgsLokaler är fastighetsägare är medelvärdet följande. (2021 års resultat inom parentes):

  • Helhetsbetygen för torget: 81 (80,3)
  • Tryggheten under butikernas öppettider: 85,4 (84,4)
  • Skötsel av torget (inomhus och utomhus): 85,4 (84,9)

Nivån på betygen är redan tidigare på en hög nivå och i 2022 års undersökningen höjs betygen ytterligare.

– Vi är väldigt glada för resultaten. Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete. Nu analyserar vi handelsplats för handelsplats utifrån lokala förutsättningar. Resultaten av enkätens svar är oerhört viktiga för oss och ligger till grund för framtida planering, säger Pia Johnson.

Utmaningar

Tryggheten fortsätter att vara en av de stora utmaningarna. Upplever besökare inte sitt torg som tryggt spelar det mindre roll att det finns ett bra utbud av handel och service. Sker det en skottlossning, såsom på Länsmanstorget i juli 2022, så påverkar det samtliga betyg för torget. Det är här undersökningens största tapp i betyg sker, som exempel med minus 6,5 % för den upplevda tryggheten.

En annan utmaning är att bibehålla de fina betygen och se vad GöteborgsLokaler tillsammans med lokalhyresgästerna kan göra för att förbättra ännu mer på de lokala torg bolaget förvaltar.

Hur tar vi hand om resultaten?

Då resultaten berättar om vad de boende tycker om den handel och service som finns på handelsplatserna är det viktigt att våra lokalhyresgäster som driver handeln och servicen på torgen får ta del av svaren.

– Till våra företagarföreningar, marknadsråd och i våra nyhetsbrev till lokalhyresgästerna informerar vi nu om resultaten. Tillsammans ser vi hur vi skall jobba för att bibehålla den fina nivån och vad vi kan göra ännu bättre, avslutar Pia Johnson.

—————————————————————————————————-

Fakta: Enkäten genomfördes 26 september – 14 november 2022. Totalt svarade ca 20 600 bostadshyresgäster inom allmännyttans bostadsbolag i Göteborg.

Frågor: kontakta Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef. pia.johnson@goteborgslokaler.se