Framtiden

Tillbaka

Meningsfullhet ger toppbetyg från medarbetarna

I Göteborgs Stads medarbetarundersökning, vilken genomfördes november-december 2022, fick GöteborgsLokaler toppbetyg. Hållbart medarbetarengagemang HME hamnade på 87 (Göteborgs Stad 79) hos medarbetarna.

– Vi är ödmjuka inför toppbetyget från GöteborgsLokalers medarbetare, säger Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler. Höga betyg kommer inte av sig själv, det är något vi skapar tillsammans. Vi känner att vi gör nytta, att det vi gör är meningsfullt. Jag tror det är en del av anledningen bakom de fina betyg vi får. I vår värdegrund har vi med att det vi gör är viktigt, en värdegrund som är framtagen tillsammans med alla medarbetare.

  Under de senaste åren har organisationen, precis som övriga samhället, haft utmaningar såsom pandemin och förändrad konjunktur.

  – Vi ser att även i tuffa tider kan vi bygga ett starkt lag, berättar Bo Säljö, säkerhetschef och HR-ansvarig. Utmaningen hos oss ligger på att vi har något för hög arbetsbelastning och att det saknas tid för återhämtning efter intensiva arbetsperioder.

  I bolaget är det stort fokus på trygghetsfrågor och hur GöteborgsLokaler kan bidra till att göteborgssamhället kan bli ännu bättre. Engagemanget hos bolagets medarbetare är stort kring att skapa trygghet, trivsel och ett bra vardagsnära utbud på de torg och handelsplatser GöteborgsLokaler förvaltar. Enkäten visar att medarbetarna är väl insatta i bolagets mål och uppdrag.

  – De boendeundersökningarna vi gör visar att de lokala torg som GöteborgsLokaler förvaltar också får höga betyg, säger Bo Säljö. Det är viktigt att se att detta håller ihop, både hur vi har det på jobbet och vad vi levererar på vårt uppdrag.

  Fem tips på vägen till bra medarbetarbetyg

  • Berätta om varför, förklara syftet.
  • Skapa meningsfullhet. Det vi gör är viktigt.
  • Gör alla delaktiga i målen och följ upp.
  • Behåll ödmjukheten, omtanken och ha en varm välkomnande stämning.
  • Ha nära till skratt och försök att inte krångla till saker.

  Om undersökningen

  Medarbetarenkäten genomfördes 21 november – 11 december 2022. Den skickades ut till medarbetare hos bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad. Totalt svarade i Göteborgs Stad: 27 666.

  GöteborgsLokaler hade 95 % svarsfrekvens (Göteborgs Stad 70 %)

  Skalan för index är 0-100.

  Hållbart medarbetarengagemang består av delindex inom Styrning, Motivation och Ledarskap.

  Certifierade inom Arbetsmiljö 45001

  GöteborgsLokaler är kvalitetscertifierade inom Kvalitet ISO 9001:2015, Miljö ISO 14001:2015, Arbetsmiljö ISO 45001:2018. Det gör att det finns ett systematiskt arbetssätt som lägger en god grund till en bra organisation och tydlig inriktning på att göra ständiga förbättringar.

  Kontakt:

  Robert Hörnquist, vd, GöteborgsLokaler, 031- 335 01 00

  Bo Säljö, säkerhetschef och HR-ansvarig, GöteborgsLokaler, 031-335 01 08