Framtiden

Tillbaka

Framtidshubben – en satsning för att öka sysselsättning och delaktighet i särskilt utsatta områden

Göteborgs Stad har som mål att inte ha några särskilt utsatta områden. En grundläggande förutsättning för att nå detta mål är att fler invånare kan försörja sig själva genom anställning eller eget företagande. För att nå dit gör nu flera aktörer i staden en gemensam satsning.

För att vara med och bidra till att fler kommer i arbete, studier eller startar eget företag startar nu Framtidenkoncernen sex Framtidshubbar tillsammans med Göteborgs Stadsmission, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG). Parterna har initierat ett brett samarbete för att utveckla en stark lokal närvaro i stadens särskilt utsatta områden. En plats dit alla med behov av råd och stöd för att skapa sig en egen försörjning kan komma. Det innebär att det kommer att finnas en hubb i vart och ett av de sex områden som Framtidenkoncernen arbetar med i sin Strategi för utvecklingsområden. (Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Frölunda torg)

– Vi vill öka graden av egen försörjning och ta vara på all den kompetens som finns hos människor i våra utvecklingsområden. Det är viktigt för individen att kunna försörja sig själv och deras kompetens utgör ett behövligt tillskott till arbetsmarknaden i Göteborg, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Vad är en Framtidshubb?
Syftet med hubbarna är att ge boende i området lättillgänglig rådgivning och stöd på sin väg till arbete, studier eller eget företagande. Alla är välkomna och det finns inget krav att vara inskriven på Arbetsförmedlingen eller att ha försörjningsstöd för att få hjälp. Förutom att erbjuda praktiskt stöd och aktiviteter på plats är hubbarna också ett skyltfönster för alla de möjligheter som finns hos olika aktörer i staden. Framtidshubbarna har också potential att bli en viktig tillgång för företag i deras arbete med sin kompetensförsörjning.

Hubbarna finns i lokaler som tillhör Framtidenkoncernens bolag eller någon samverkanspartner. Göteborgs Stadsmission ansvarar för en arbetsmarknadskoordinator som är platsansvarig vid varje hubb. Denna koordinator erbjuder rådgivning och guidar vidare till både rekryterande företag, skolor och kommunala verksamheter som Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux), socialtjänst, BRG med flera. Här blir styrkan i att ha Göteborgs Stad och BRG med som partners tydlig, en nära samverkan skapar fler och bättre möjligheter.

– Det blir som bäst för göteborgarna när vi samverkar för att öka tillgängligheten till stöd för människor på vägen till egen försörjning genom studier och arbete. På hubbarna kan vi gemensamt visa upp och guida till de olika tjänster och verksamheter som finns på Arbvux, i staden och hos andra samverkande aktörer, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör vid Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen.

Arbetet med Framtidshubbarna har pågått i ungefär ett år och den första hubben slog upp dörrarna i december 2022. Idag finns verksamhet i 5 av 6 beslutade områden och den sjätte hubben öppnar den 3 mars. Framtidshubbarnas erbjudande är behovsdrivet och parterna är redo att växla upp ytterligare.

– Göteborgs Stadsmission tror på kraften och innovationsmöjligheterna i detta samarbete. Att samla så många aktörer från staden och oss från civilsamhället innebär en enorm kompetens- och kunskapsbank som genom hubbarna flyttas närmare och görs lättillgängligt för de som bor och lever i våra särskilt utsatta områden. Detta ser jag som mer eller mindre unikt och är övertygad om att Framtidshubbarna kommer kunna bidra till att fler människor kommer i arbete, säger Lars Durfelt, tf direktor/vd för Stadsmissionen i Göteborg.

Presskontakt

Framtidenkoncernen
Annie Hohlfält, Utvecklingschef
070-482 38 14, annie.hohlfalt@framtiden.se

Göteborgs Stadsmission
Tomas Carlström, Marknads- och kommunikationschef,
0709-18 13 16, tomas.carlstrom@stadsmissionen.org

Göteborgs Stad, Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Sofia Nilsson Davies, Arbetsmarknadsstrateg
031-368 08 87, sofia.davies@arbvux.goteborg.se