Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen erbjöd nytt avtal lägre än i både Malmö och Stockholm

Framtidenkoncernen har erbjudit Hyresgästföreningen att teckna avtal på 4,45 procent, vilket är på samma nivå som i bland annat Stockholm. Dessutom skulle höjningen gälla först från den 1 maj, vilket inneburit att hyresgästerna bara betalat den nya hyran under två tredjedelar av 2023. Det hade motsvarat en hyreshöjning på 3 procent för 2023.

– Vi anser att det var ett bra erbjudande som låg på bordet, även jämfört med landet i övrigt, och vi beklagar att Hyresgästföreningen inte var beredda att skriva på denna nivå, säger Eva Paulson, Hyresmarknadschef på AB Framtiden.

Hyrorna i Framtidenkoncernens bestånd är generellt lägre än i Stockholm och även jämfört med de privata hyresvärdarna. Många hyresvärdar krävde dock väsentligt högre höjningar än Framtidenkoncernens utgångsbud på 6,8 procent. Koncernens bud gällde också från den förste mars och inte från den första januari. Förhandlingsbudet på 4,45 procent som låg på bordet när förhandlingen avbröts ligger i linje med många av de hyresavtal som redan tecknats.

Framtidenkoncernen är väl medvetna om den svåra situation många befinner sig i och målet var att hitta en nivå som både låter oss fortsätta ta hand om våra fastigheter och ge god service till våra hyresgäster samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna för hushållen blir så små som möjligt.

– Att förhandla vidare i en situation där Hyresgästföreningen höll fast vid ett bud som i sin helhet inte var rimligt var inte konstruktivt, därför valde vi nu att lämna över ärendet till HMK, säger Eva Paulson, Hyresmarknadschef på AB Framtiden.

När HMK tar upp ett ärende utgår de från parternas utgångsbud vilket i detta fall blir 6,8 procent från Framtiden och 1,59 procent från Hyresgästföreningen.

________________

Hyresmarknadskommittén (HMK) består av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom Sveriges Allmännytta (SA), och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgästföreningen inte kommer överens i lokala förhandlingar. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget prövas ärendet av HMK och det beslut som kommittén kommer fram till gäller.