Framtiden

Tillbaka

Återbrukat visar vägen till halverad klimatpåverkan

Nu bjuder Framtiden Byggutveckling in entreprenörer till en totalentreprenad i samverkan. Den utvalda entreprenören får delta i ett unikt utvecklingsprojekt med tydligt fokus på återbruk. Vinnande anbud får bygga cirka 70 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Selma stad.

Nu ligger upphandlingen ute med särskilt fokus på återbruk för att på sikt uppnå halverad klimatpåverkan. Entreprenörer bjuds in till en totalentreprenad i samverkan. Cirka 70 hållbara hyreslägenheter och en lokal ska byggas i två hus vid Litteraturgatan i Selma stad. Projektet ska utvecklas med ett tydligt fokus på återbruk och i första hand ska resurser som finns tillgängliga lokalt i och omkring Göteborg prioriteras. Över hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk. Målet är max 280 kg CO2e/m2BTA, vilket är en bra reducering på väg mot en halvering.

Vi söker entreprenörer som vill vara med oss i det här unika återbruksprojektet för att minska vår klimatpåverkan. Projektet ska dessutom visa goda exempel på återbruk vid nyproduktion och har ambitioner om att initiera nya samarbeten och nätverk omkring cirkulärt byggande, som skulle kunna underlätta för framtida återbruksprojekt, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Framtiden Byggutveckling samarbetar med Lendager Group, som inriktat sig på att påskynda hållbar arkitektur, cirkulär rådgivning och innovation.

– I samarbetet med Lendager upprättas en förslagshandling och förstudie på byggnadernas utformning och däri vilka möjligheter av återbrukat material som finns att tillgå till den vinnande entreprenören. Det är ett viktigt projekt för oss där vi kommer lära oss mycket om återbruk i praktiken, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Framtiden Byggutveckling deltar i initiativet Handslaget, som Business Region Göteborg håller ihop. Syftet är bland annat att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen.

– Vi har tillsammans med andra offentliga och privata fastighetsbolag signerat en avsiktsförklaring där vi lovat att skala upp arbetet med cirkulär byggnation. Det här blir ett led i det arbetet, säger Cecilia Johannison, Kvalitets- och miljöansvarig på Framtiden Byggutveckling.

De cirka 70 hyreslägenheterna med byggstart under 2023 är en del av all nyproduktion som pågår längs Litteraturgatan i Selma stad. Här bygger Framtiden Byggutveckling totalt ca 550 bostäder för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.


Kontaktpersoner
Dan Sandén, VD, Framtiden Byggutveckling, 031-773 75 64, dan.sanden@framtiden.se
Mattias Ström, Projektchef, Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 55, mattias.strom@framtiden.se
Cecilia Johannison, Kvalitets- och miljöansvarig, Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 56, cecilia.johannison@framtiden.se