Framtiden

Tillbaka

Drakparken väcks till liv under påsklovet.

Under påsklovsveckan blir det fullt med aktivitet i Drakparken igen! Det blir skridskoåkning (mitt i våren), musik, fika och andra aktiviteter.

Designklubben och Bostadsbolaget kommer att vara på plats. Hisingens Ishockeyklubb kommer till oss och håller i skridskoåkningen. Under invigningsdagen kan du även spela boll med IFK Göteborg, och träffa gymmet Nordic Wellness.

Designklubben aktiverar
Drakparken var tidigare en övergiven plats. Många upplevde platsen som otrygg. Men Designklubben ville göra något för att lyfta platsen. Under sommaren 2022 skapade Designklubbens designambassadörer och fritidsdeltagare tillsammans med barnkulturdesignern Catherine Paterson ett platsspecifikt verk för platsen – en Drak-grillkiosk!

Det blev startskottet för arbetet med att aktivera platsen. Under de veckor kiosken byggdes förvandlades den tidigare övergivna platsen till en plats full av liv och lek.

Isbana ett förslag från hyresgästerna
Under dagarna tre (11 – 13 april) kommer Bostadsbolaget installera sin mobila skridskobana för första gången. Isbanan köptes in i samband med boendebudgeten 2021 då boende hos Bostadsbolaget i Biskopsgården och Länsmansgården fick vara med och bestämma vad Bostadsbolaget skulle göra med en miljon kronor. Ett av förslagen som fick flest röster var förslaget ”Vattenlek på sommaren och skridskor på vintern”.

Kom och väck liv i Drakparken med oss!

När?
Tisdag 11 april klockan 12 – 16
Onsdag 12 april klockan 12 – 16
Torsdag 13 april klockan 11 – 15

Var?
Adress: Temperaturgatan (Drakparken, Hökegården) Spårvagn: 5:ans eller 6:ans spårvagn hållplats Temperaturgatan.

Fakta om Designklubben:
Designklubben skapar möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i Biskopsgården genom att visa vägar in i designfältet. Den startades 2021 på initiativ av Röhsska Museet i samarbete med Bostadsbolaget. En del av samarbetet var att inför sommarlovssatsningen 2021 gemensamt rekrytera och anställa unga feriearbetare mellan 16 och 18 år från Biskopsgården.

Fakta om Boendebudgeten:
I Bostadsbolagets boendebudget får hyresgäster vara med och bestämma över en del av Bostadsbolagets pengar! Syftet är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar. Boendebudgeten har pågått i Biskopsgården och Länsmansgården sedan 2019 där man i år kommer genomföra vinnande förslag. Just nu pågår Boendebudgeten i Hammarkullen.

Kontaktpersoner:
Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare i Biskopsgården, Bostadsbolaget: amanda.sjostrand@bostadsbolaget.se och tel: 031-7315413Johanna Jensnäs, museipedagog, Röhsska museet: johanna.jensnas@kultur.goteborg.se och tel: 072-5052181