Framtiden

Tillbaka

Nu finns ännu fler av Göteborgs torg i Tillgänglighetsdatabasen

Redan 2008 genomförde GöteborgsLokaler en större genomgång av bolagets handelsplatser avseende tillgänglighetsanpassning. Syftet var då att säkerställa att torgen var tillgängliga för alla våra besökare. Nu har det arbetet uppdaterats och all information har förts in i den nya versionen av Tillgänglighetsdatabasen.

Under 2021 och 2022 har GöteborgsLokaler återigen mätt, märkt upp och åtgärdat eventuella hinder för att försäkra oss om att tillgängligheten är av god kvalitet. Allt ifrån parkeringsplatser, lekplatser, kontrastmarkeringar, allmänna ytor, belysning och framkomlighet har inventerats. Informationen har rapporterats in i den nya versionen av Tillgänglighetsdatabasen, TD3, som är en databas där personer med olika funktionsnedsättningar kan gå in för att planera sitt besök på olika platser och besöksmål i hela landet. Databasen följer Västra Götalandsregionens senaste riktlinjer för tillgänglighet.

Eleonor Lindström, fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler, har ansvarat för att genomföra inventeringen och registreringen.

– Vi har genomfört ett digert arbete som har krävt stor precision och uthållighet. Totalt har 13 fastigheter inventerats vilka nu finns tillgängliga att hitta i Tillgänglighetsdatabasen, berättar Eleonor Lindström. Ibland har de som inventerat fått hjälp av nyfikna ungdomar vid våra torg som undrat vad som pågått. Vi har också fått värdefull hjälp från några av de praktikanter som har gjort praktik hos GöteborgsLokaler under de senaste åren.

Är du nyfiken på den data som samlats får du gärna titta in i Tillgänglighetsdatabasen på t-d.se. Tjänsten finns till för alla, oavsett behov.

Fakta:

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

Följande torg har inventerats till Tillgänglighetsdatabasen: Bergsjön Centrum, Brunnsbotorget, Hjällbo Centrum, Kortedala Torg, Länsmanstorget, Tuve Torg och Vårväderstorget.

Frågor? Kontakta

Karin Ahlström Ullbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig GöteborgsLokaler.
karin.ahlstrom-ullbro@goteborgslokaler.se

Eleonor Lindström, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler.
eleonor.lindstrom@goteborgslokaler.se