Framtiden

Tillbaka

Torgkollen – ett verktyg för att säkerställa trivsamma och trygga lokala torg

Har du varit med om att man blir hemmablind? Att det är svårt att hålla upp en bra nivå på platsen du jobbar med? Med jämna mellanrum gör GöteborgsLokalers torgteam, bestående av fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare och centrumutvecklare, det vi kallar Torgkollen. Torgteamet kollar och dokumenterar utifrån en checklista i ett digitalt verktyg. Efter det tar vi hand om det som skall fixas, så att torget är helt och rent, tryggt och trivsamt.

Torgkollen är ett verktyg som har utvecklats av GöteborgsLokaler just för att säkerställa att vi håller en bra nivå, att vi är flera som tittar med olika ögon och att vi får en samsyn. Torgkollen är ett komplement till den dagliga ronderingen. De checkpunkter vi tittar på har tagits fram utifrån dialoger med lokalhyresgäster, forskning, rapporter, utredningar samt GöteborgsLokalers över 25 års erfarenhet av att förvalta lokala torg. Torgkollen genomför vi på alla de torg där GöteborgsLokaler är fastighetsägare.

För att ingen viktig punkt ska missas används en gemensam checklista för att säkerställa att handelsplatserna tittas på utifrån många olika perspektiv. Exempelvis tittar vi på belysning, städning, planteringar, fasader, skyltar, med mera. Allt lägger vi in i vårt digitala verktyg. Det gör att vi enkelt kan följa upp och se att åtgärderna blir omhändertagna. Tillsammans får torgteamet en gemensam bild och allt sammantaget gör att torget blir en bra helhet.

Målet är att vi skall ha en handelsplats där våra lokalhyresgäster kan driva bra verksamheter och att kunder och besökare skall uppleva torget tryggt och trivsamt.

– Vi har samlat vår kunskap och tagit fram ett enkelt, gemensamt verktyg där alla som jobbar lokalt med torget tillsammans och prestigelöst kollar av platsen och fastigheterna, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef som satt ihop Torgkollen. För oss har det blivit ett effektivt sätt att jobba. Fler ögon ser mer och vi får en värdefull samsyn.

Extra viktigt inom superförvaltningen

En ren och städad miljö bidrar till att skapa trygghet. Skadegörelse, klotter och nedskräpning påverkar människors upplevda trygghet och trivsel negativt. Sedan 2020 satsar GöteborgsLokaler och ägaren Framtidenkoncernen extra på de handelsplatser som ligger i särskilt utsatta områden i Göteborg. Satsningen kallas för Superförvaltning. De torg bolaget lägger extra fokus på och gör Torgkollen oftare är Bergsjön Centrum, Hjällbo Centrum, Vårväderstorget och Länsmanstorget.

Systematiskt arbetssätt

Britt Bergström är fastighetsförvaltare på Hjällbo Centrum och hon ser många fördelar med att införa ett gemensamt arbetssätt på handelsplatserna.

– Torgkollen är ett mycket bra arbetssätt för att få systematik i tillsynsarbetet, säger Britt Bergström. De fastställda momenten gör det också lätt att följa upp arbetet, både för de anställda på GöteborgsLokaler och för våra leverantörer.

Fem tips till dig som vill göra en egen Torgkoll

  • Ta fram de punkter som är viktigast för din plats/fastighet.
  • Blanda kompetenser och yrkesroller – vi tittar på olika saker och fler ögon ser mer.
  • Var prestigelös, det är inte en koll för att kritisera någon, det är en koll för att platsen skall bli bättre.
  • När Torgkollen är gjord är bara halva jobbet klart. Det är först när åtgärderna är fixade som vi är färdiga.
  • Är det någon annan organisation som har ansvaret för åtgärden, ge er inte. Se till att följa upp så att det också blir åtgärdat. Besökaren vet inte vem som ansvarar för vilken skylt eller lyktstolpe. Det är helheten som ger upplevelsen.

FAKTA

Superförvaltning

I Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden ingår det som kallas Superförvaltning. Målet är att Framtidenkoncernen ska bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030 och utsatta områden år 2035. Inom superförvaltningen ingår insatser såsom 24h-åtgärd av skadegörelse och klotter, trygghetssäkring av fastigheter, riktiga hyresförhållanden och minskad nedskräpning.

Frågor?

Kontakta:

Pia Johnson, marknads och kommunikationschef på GöteborgsLokaler pia.johnson@goteborgslokaler.se, 031-33 50 120

Britt Bergström, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler. britt.bergstrom@goteborgslokaler.se