Framtiden

Tillbaka

Egnahemsbolaget bygger 42 bostadsrätter i Länsmansgården

Egnahemsbolaget har nu fått både marklov och bygglov för ett projekt i Länsmansgården, Göteborg. Projektet heter Bostadsrättsföreningen Stackmoln och ligger på Norra Fjädermolnsgatan i norra Biskopsgården.

– Vi har äntligen kommit igång efter en lång bygglovsprocess men ser nu framåt och räknar med att vara klara i slutet av 2024. Detta hus är den sista delen av utbyggnaden på Norra Fjädermolnsgatan och det känns roligt och utmanade att få huset att passa in i befintlig miljö. Vi har fått startbesked för marken och kommer inom kort att hålla tekniskt samråd för bottenplattan, säger Lars-Erik Pedersén, projektledare på Egnahemsbolaget.

Projektet ligger granne med Bostadsrättsföreningen Fjädermoln, som Egnahemsbolaget färdigställde 2021. Det projektet, med 140 lägenheter, sålde bra och de flesta kunder kom från närområdet, många från hyresrätt.

– Det här är ytterligare ett projekt i linje med vårt uppdrag, att bryta bostadssegregationen, säger Erik Windt-Wallenberg, vd på Egnahemsbolaget. Både Biskops-och Länsmansgården domineras av hyresrätter. Att tillföra fler upplåtelseformer gör områdena socioekonomiskt starkare, då personer med resurser kan stanna i området när det är dags att köpa bostad. Vi ser samma utveckling oavsett var vi bygger, folk är lika hemmakära här som någon annanstans i staden.

Någon större oro för att det ska bli svårt att sälja på grund av konjunkturen känner inte Erik Windt-Wallenberg.

– Till slutet av 2024 ser vi att räntorna har börjat sjunka. Det finns ett uppdämt behov av bostäder redan idag, folk gifter sig, skiljer sig, får nya jobb, fler barn, flyttar, blir äldre – det finns många som behöver en ny bostad av olika anledningar. Det kanske tar lite längre tid att sälja än vi varit vana vid i många år, men sälja kommer det göra, avslutar Erik Windt-Wallenberg.

Det kommer bli 42 lägenheter fördelat mellan 1-4 rum och kök. Totalentreprenör är Brixly, och arkitekter är Vilborgs Arkitekter.