Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolagets hyresgäster sparade 42 miljoner liter vatten

Med vattensparkampanjen #waterhack ville Bostadsbolaget öka hyresgästernas medvetenhet kring hållbar vattenanvändning. Resultatet blev över förväntan. Hyresgästernas engagemang och förändrade vanor gav en genomsnittlig minskning av vattenförbrukningen med 5,1 procent.

– När vi nu summerar kampanjen kan vi inte annat än att vara nöjda. Vi sparade cirka 42 miljoner liter vatten och därmed också den betydande mängd energi som går åt vid uppvärmning, vattenrening och distribution. Utöver det tillkommer ytterligare miljövinster som minskad användning av kemikalier för vattenrening. Vi är stolta över våra hyresgäster som tagit ett stort steg mot en mer hållbar livsstil som vi hoppas blir bestående, säger Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget.

Men fördelarna tar inte slut där. Minskad vattenanvändning betyder också minskade kostnader. Bara under kampanjperioden kunde Bostadsbolaget räkna hem en besparing på uppskattningsvis 1,5 miljon kronor. Pengar som nu istället kommer hyresgästerna tillgodo på andra sätt.
– En sådan här besparing möjliggör ytterligare investeringar i våra fastigheter, investeringar som bidrar till att skapa en så bra boendemiljö som möjligt för våra hyresgäster, säger Oskar.

Samtidigt som kampanjen rullade, passade Bostadsbolaget på att utmana andra bostadsbolag i Sverige att haka på #waterhack, genom artiklar i media och ett utskick till beslutsfattare.

– Vi insåg att med relativt små insatser går det att få ett betydande resultat. Vi ville därför dela med oss av våra erfarenheter till våra branschkollegor och inspirera dem till att följa vårt exempel. Ett tiotal aktörer har hört av sig hittills och några har redan kickat igång egna vattensparkampanjer så det är jätteroligt, säger Oskar.

Kampanjen #waterhack är nu slut men Bostadsbolaget fortsätter sitt fokus på vattenbesparing och vikten av en hållbar vattenkonsumtion.

Kontaktinformation:
Oskar Scheiene, energi- och miljöchef Bostadsbolaget, e-post: oskar.scheiene@bostadsbolaget.se, tel: 031-731 50 32.

Mer information om Bostadsbolaget och vattenbesparing

  • #waterhack är en vattensparkampanj initierad av Bostadsbolaget, med syfte att öka medvetenheten bland hyresgäster och uppmuntra dem till att minska sin vattenanvändning. Målet var en minskning med 5 procent under kampanjperioden januari-mars 2023, jämfört med samma period år 2022.
  • Förutom en informativ del så bestod kampanjen av ett tävlingsmoment där hyresgästerna själva kunde engagera sig genom att dela sina bästa vattenspartips.
  • I kampanjen kombinerades traditionell information i egna kanaler riktat till hyresgäster, med lite bredare digitala kommunikationskampanjer för att nå exempelvis en yngre målgrupp.
  • Utöver själva informationskampanjen, så har Bostadsbolaget ett långsiktigt arbete med vattenoptimerande åtgärder i sina fastigheter, för att skapa förutsättningar för minskad vattenförbrukning.