Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbostäder har 50 000 nya hyresgäster

Alla får plats i ett hus. Men så är de nya hyresgästerna också väldigt små. Det handlar om 50 000 honungsbin som nu bor i en kupa på Salviagatan i Gårdsten.

Visionen för 2025 är att Gårdsten ska vara som en grönskande oas med blommande fruktträd, bikupor och prunkande odlingar i över tusen pallkragar. Därför håller växthus på att byggas i området, allt fler hyresgäster odlar i pallkragar och senaste tillskottet är en bikupa.

Bikupan, eller apiariet som det också kallas, har placerats i anslutning till pallkragar på Salviagatan där hyresgäster har sina odlingar.

– Vi vill öka kunskapen om bin och deras viktiga roll i samhället, säger Sarah Karlsson som är förvaltningstekniker på Gårdstensbostäder.

På grund av klimatförändringar och överdriven användning av insektsmedel och bekämpningsmedel minskar antalet bin dramatiskt. Samtidigt är deras betydelse i naturen enorm. Deras pollinering av växter bidrar till att vi har ett fungerande ekosystem.

Titta in till bina

Bikupan i Gårdsten har en pedagogisk utformning. Boende kan titta in genom en glasruta och se hur bin flyger in och ut från kupan. Det finns informationsskyltar och det går att försiktigt öppna luckan på kupan för att se hur den fungerar inuti.

Bina, som just nu är fullt sysselsatta med pollinering, kommer att öka i antal efter hand. Kanske är de 90 000 framåt sommaren och det blir sannolikt honung ganska snart.

– Den första honungen är nog klar i slutet av juni. Troligtvis blir det 15-20 kilo honung denna säsong, säger Faro Culum på företaget BiVänner som tillhandahåller och sköter bikupan på Salviagatan.

Bin är små men betyder oerhört mycket.