Framtiden

Tillbaka

Hyrorna för allmännyttan i Göteborg klara

Årets hyresförhandling mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är klar. I en lokal överenskommelse har parterna enats om en genomsnittlig höjning av hyran med 4,25 procent från och med den 1 maj 2023. Avtalet berör alla som bor hos Framtidenkoncernens bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

I början av mars avbröts årets förhandlingar mellan parterna och ärendet hänsköts till Hyresmarknadskommittén (HMK). Redan innan HMK kom med sitt medlingsbud bjöd Framtidenkoncernen in Hyresgästföreningen till fortsatta lokala förhandlingar. Ett initiativ som nu resulterat i ett avtal för 2023. Framtidenkoncernen är nöjda att parterna, trots att ärendet gick till HMK, kunde enas i en lokal överenskommelse.

– Förutsättningarna för årets förhandlingar var annorlunda och i vissa delar svårare än de senaste åren. Det känns bra att vi nu kan ge besked till våra hyresgäster om den nya hyran, säger Eva Paulson, hyresmarknadschef på Framtiden.

Det nya avtalet ger en genomsnittlig hyreshöjning på 4,25 procent. För en exempellägenhet på 70 kvadratmeter i Framtidenkoncernens bestånd innebär det en höjning på omkring 300 kr i månaden. Den nya hyran gäller från och med den 1 maj i år. Det innebär att hyresgästerna bara får en hyresökning under två tredjedelar av året och att den genomsnittliga hyreshöjningen sett över hela 2023 landar på 2,83 procent.

Hyresgästerna kommer att få betala hyreshöjningen för maj och juni retroaktivt. För att mildra effekten av detta har Framtiden beslutat att höjningen för maj och juni fördelas ut under hela perioden juli till december.

– Vi är väl medvetna om den svåra situation många befinner sig i med bland annat stigande räntor och ökade matpriser. Därför är jag glad att vi lyckats nå en lokal överenskommelse, som båda parter medverkat till. Jag konstaterar också att den genomsnittliga höjningen för våra hyresgäster i Göteborg landar på mindre än 3 procent under innevarande år, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Över tiden pågår ett arbete med att anpassa hyrorna i olika fastigheter efter dess olika egenskaper, som till exempel fastighetens läge och standard. Detta är något som Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen är överens om och för att skapa utrymme för detta kommer hyreshöjningen att differentieras mellan 2,4 – 5,25 procent med några få undantag. Det innebär att några lägenheter kommer få en högre och andra en lägre hyreshöjning än snittet baserat på just deras fastighets egenskaper.

_______________

Hyresförhandlingen är koncerngemensam, vilket innebär att AB Framtiden förhandlar med Hyresgästföreningen för sina fyra dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Förhandlingarna handlar om den årliga höjningen av hyrorna i drygt 75 000 hyreslägenheter i Göteborg och berör nästan var fjärde göteborgare.

Hyresmarknadskommittén (HMK) består av representanter för de allmännyttiga bolagen, genom Sveriges Allmännytta  och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgästföreningen inte kommer överens i lokala förhandlingar. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om parterna inte accepterar förslaget prövas ärendet av HMK som sedan fattar ett definitivt beslut.