Framtiden

Tillbaka

Äntligen fler lägenheter i centrum

Nu ska Familjebostäder börja bygga fem vindslägenheter på Hedåsgatan.

– Vi är glada över att vi kan få till ytterligare lägenheter mitt i centrala stan och ge fler hyresgäster möjligheten att bo i dessa fina sekelskifteshus, säger Ellen Johnsson, projektledare för bygget.

Husen på Hedåsgatan 11 och 13 är en del av vårt kulturarv och uppförda i nationalromantisk stil med hög materialkvalitet. De är belägna i ett av Göteborgs mest attraktiva områden och ingår i bevarandeprogrammet för Göteborg. Det betyder att byggnaderna inte får förvanskas och att ändringar ska utföras med varsamhet om byggnadernas karaktär och kulturvärden.

Byggnaderna är sex våningar höga och har i nuläget 36 befintliga lägenheter fördelade på tre trapphus. I maj kommer bygget av fem vindslägenheter om 35 kvadratmeter vardera att påbörjas där, tre på Hedåsgatan 11 och två på Hedåsgatan 13.

År 2016 påbörjades en förstudie för att se över möjligheterna att skapa flera lägenheter i dessa uppskattade byggnader. Den pausades några år och återupptogs 2020.

– Vi har tillsammans med övriga kommunala bolag som uppdrag från Göteborgs stad att skapa fler lägenheter i befintliga byggnader. Det handlar om konvertering av exempelvis lokaler och vindar till lägenheter för att skapa hem åt allt fler göteborgare. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar att bidra till att minska den rådande bostadsbristen, säger Ellen.

För några hyresgäster kommer inte vindsförrådets storlek att påverkas av de nya vindslägenheterna, men för andra som har stora lägenhetsförråd kommer ytan att minska. Förrådens nya storlek kommer variera baserat på lägenhetens storlek.

Familjebostäder har hjälpt till med pack och flytthjälp och tillgång till container. Hampus Granath är en av de hyresgäster som passar på att rensa i förrådet.

– Det är skönt att kunna bli av med saker jag inte behöver längre. Jag har bara bott här sedan september, men jag tycker att det verkar trevligt med vindslägenheter, säger han.