Framtiden

Tillbaka

Regnvatten återvinns i Majornas kvartersodling

Att spara på vatten blir allt viktigare under torra somrar. Nu testar vi att återanvända regnvatten i stora tankar för kvartersodling i Majorna.

En tunna blev till en underjordisk tank för tusentals liter vatten, när miljövärd Katarina Palm spånade fram idén till Familjebostäders årliga klimattävling Bästa Klimatidén för ett par år sedan.

– Min pappa samlade alltid regnvatten i tunnor och jag tänkte; det där måste gå att skala upp.

Katarinas idé om att gräva ner tankar för att kunna öka och underlätta bevattningen av hyresgästernas odlingslådor vann tävlingen. Det innebar att idén skulle förverkligas.

Med hjälp av kollegan och utemiljöspecialisten Hanna Bäck, skissades ett utökat och uppdaterat område för odlingslådor upp i kvarteret Kabyssen på Såggatan i Majorna. En 3000-liters tank installerades mellan och under träden på Kabyssen och en 1000-liters tank installerades under mark i grannkvarteret Gamla Kärret.

Kompostjorden och pallkragarna till odlingslotterna kommer från en lokal näringsidkare som har hand om Familjebostäders komposter i Majorna.

– Så vitt jag vet har ingen annan provat detta förut bland bostadsbolagen i Sveriges allmännytta. Det är ett unikt och spännande projekt som är både cirkulärt och lokalt, säger Hanna Bäck.

Grönskan spirar redan, vattnet börjades fyllas på i april. Regnvattnet leds ner till tankarna via stuprör från husens tak. Det pumpas upp ur tanken under mark genom en fin gjutjärnspump.

I juni väntar invigning av regnvattenåtervinningen vid den nya uteplatsen bland rabarber och kryddor.