Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokaler är ett Great Place to Work

GöteborgsLokaler är stolta över att berätta att bolaget blivit certifierade som ett Great Place to Work. Den prestigefyllda utmärkelsen bekräftar företagets engagemang för att skapa en god arbetsplats.

En Great Place to Work-Certifiering är inget som kommer av sig själv, det är något vi skapar tillsammans. Allas vårt engagemang har varit avgörande för att skapa en arbetsplats som vi alla trivs på, säger Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler.

Great Place to Work är en internationell organisation som bedömer företag över hela världen baserat på deras medarbetarupplevelse och kultur. Certifieringen bygger på anonyma medarbetarundersökningar och följer en global standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats. Certifieringen är också är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

GöteborgsLokaler har tidigare fått ett toppbetyg från medarbetarna i Göteborgs Stads medarbetarundersökning 2022. GöteborgsLokalers vd Robert Hörnquist är stolt över att bolaget nu också certifierats som ett Great Place to Work.

– Vi känner att vi gör nytta, att det vi gör är meningsfullt. Meningsfullhet och engagemang tror jag är en stor del av anledningen bakom de fina resultaten vi får, både som ett Great Place to Work och i Göteborgs Stads medarbetarundersökning, berättar Robert Hörnquist.

Certifieringen som Great Place to Work kommer att stärka GöteborgsLokalers varumärke och befästa bolagets position som en attraktiv arbetsgivare. Genom att kontinuerligt investera i medarbetarnas trivsel och skapa en inkluderande och tillitsfull arbetsmiljö kommer GöteborgsLokaler att fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild för andra bolag inom Göteborgs Stad samt i fastighetsbranschen.

– Vi är oerhört glada över att bli certifierade som en Great Place to Work, säger Robert Hörnquist. Våra medarbetare är hjärtat och själen i vårt företag. Genom Great Place to Work får vi inte bara en oberoende bekräftelse på våra insatser, utan vi kan också jämföra oss med andra företag nationellt och inom vår bransch.

Frågor?

Kontakta Conny Hägglund, ansvarig för GöteborgsLokalers deltagande i undersökningen Great Place to Work. conny.hagglund@goteborgslokaler.se, telefon 031-335 01 21