Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen förstärker sin utvecklingsavdelning

I sin strävan att nå högt ställda mål inom områden som nyproduktion, hållbarhet och förändring i stadens utvecklingsområden har Framtidenkoncernen förstärkt sin utvecklingsavdelning med Fredrik Davidsson som fastighetsutvecklingschef, Lisa Wistrand som platsutvecklingschef och Hanna Öberg som miljösamordnare.

För att bidra till minskad bostadsbrist i Göteborg har Framtidenkoncernen ett uppdrag att bygga mycket nya bostäder samtidigt som de ska renovera och underhålla de fastigheter som redan finns i koncernens bestånd. För att hantera investeringsprojekt inom både nyproduktion och renovering samt jobba med strategiska frågor kring underhåll har Fredrik Davidsson anställts. Fredrik jobbar idag med stora investeringsprojekt på Higab och har lång erfarenhet av byggprocesser och kommunal verksamhet. Fredrik är inte helt ny i koncernen, han har tidigare arbetat på Egnahemsbolaget.

Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden, med målet att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden, har nyligen kompletterats med en strategi för platsutveckling i och omkring våra lokala torg. För att driva och samordna det arbete inom koncernen har Lisa Wistrand anställts som platsutvecklingschef. Lisa arbetar idag på White Arkitekter och är en stark profil inom stadsutveckling både i Göteborg och i resten av landet. Lisa har som konsult jobbat med uppdrag för koncernen tidigare, bland annat med utvecklingen av Hjällbo.

Sedan många år är hållbarhet en viktig fråga inom koncernen och när Göteborgs Stad antog sitt miljö- och klimatprogram 2021 fick Framtiden samordningsansvar för strategin Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande. En strategi som inkluderar nybyggnation, ombyggnation och renovering av byggnader och anläggningar samt lokalanpassningar. För att förstärka organisation i detta arbete har Hanna Öberg anställts som miljösamordnare. Hanna arbetar idag på WSP med bland annat miljöcertifieringar och klimatberäkningar i byggprocesser. Hanna kommer arbeta med koncerngemensamma utvecklingsprojekt inom miljö, klimat och energi. Även Hanna har gjort uppdrag åt Framtiden tidigare, bland annat kring ett nytt sätt att beräkna klimatpåverkan i ROT-projekt.

Alla tre tillträder sina nya tjänster i början av oktober.