Framtiden

Tillbaka

Vårväderstorget – Sveriges första lokala torg i särskilt utsatt område utan jalusier

Vad skulle du vilja möta när du kommer till en handelsplats? Välskyltade, belysta skyltfönster eller neddragna, täckta jalusier framför skyltfönstren på de butiker som inte har öppet.

Vi vet att neddragna jalusier när butikerna inte har öppet bidrar till en ökad känsla av otrygghet, säger Bo Säljö, säkerhetschef på GöteborgsLokaler som är fastighetsägare på Vårväderstorget i Biskopsgården. Detta är en av de större faktorer som Stiftelsen Tryggare Sverige lyfter kring trygghet på en plats.

– Detta kommer att göra stor skillnad för torget. Handlarna är väldigt positiva till förändringen. Dels får vi nu ett trevligare utseende på skyltfönstren, dels ett förstärkt och säkert skalskydd för butikerna och våra fastigheter. Vi som fastighetsägare är glada över att kunna erbjuda våra hyresgäster detta och dessutom bidra till tryggheten i området, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

  Vårväderstorget är den största handels- och mötesplatsen i Biskopsgården. Biskopsgården är ett särskilt utsatt område i Göteborg och GöteborgsLokaler som fastighetsägare vill bidra till att förbättra förutsättningarna i stadsdelen. Tillsammans med verksamheterna på torget, dialoger med besökare, undersökningar och trygghetsinventeringar har en vision samt handlingsplan tagits fram för att utveckla och gestalta om torget.

  En av de största åtgärderna är att alla jalusier kommer att försvinna från butiker och verksamheter i gatuplan. Besökare till torget kommer dygnet runt att i stället mötas av belysta skyltfönster utan täckta jalusier. För att skapa säkra lokaler installerar GöteborgsLokaler säkerhetsglas (23 mm P7B skyddsglas).

  En del av Framtidens Strategi för utvecklingsområden och superförvaltning

  Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fastslog i budget 2020 en ambition om att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden. Framtidenkoncernen, i vilken GöteborgsLokaler ingår, gavs en central roll i arbetet med att nå målet och tog mot den bakgrunden fram en koncerngemensam strategi för utvecklingsområden i juni 2020. Målet med strategin är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030 och utsatta områden år 2035.

  De lokala torgen i utvecklingsområdena har stor betydelse för områdesutvecklingen och är en viktig del i arbetet med genomförandet av strategin för utvecklingsområdena. Torgen är mycket av områdenas ”ansikte utåt”, de bidrar till att sätta tonen för områdena och har därför stor betydelse för hur områdena upplevs och uppfattas.

  GöteborgsLokaler utveckling av Vårväderstorget är en del i stadsutvecklingen av Biskopsgården. Utveckling sker inom flera insatsområden: Mötesplatser och socialt liv, Verksamheter och funktioner, Trivsel och profil samt Struktur och flöden.

  Kontakt:

  Bo Säljö, säkerhetschef GöteborgsLokaler, 031-335 01 08.

  Anders Rydholm, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler, 031-335 01 23.