Framtiden

Tillbaka

Trädgårdstorget – en grönskande mötesplats i Biskopsgården

Vårväderstorget är den största handels- och mötesplatsen i Biskopsgården. Biskopsgården är ett särskilt utsatt område i Göteborg och GöteborgsLokaler som fastighetsägare vill bidra till att förbättra förutsättningarna i stadsdelen. Tillsammans med verksamheterna på torget, dialoger med besökare, undersökningar och trygghetsinventeringar har en vision samt handlingsplan tagits fram för att utveckla och gestalta om torget.

– Vi håller på att skapa Trädgårdstorget och till våren 2024 skall det vara klart, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklings- och centrumutvecklingschef på GöteborgsLokaler.

Trädgårdstorg i en framtida trädgårdsstad

Göteborgs Stad har en vision om en trädgårdsstad i Biskopsgården. Den visionen lyfter nu GöteborgsLokaler fram och förstärker genom att skapa Trädgårdstorget. Vårväderstorget skall bli lungan i den moderna trädgårdsstaden. Här kan besökare känna stadens puls men ändå slå sig ner bland det gröna. En grönskande, pulserande plats för människor att trivas på. Alla människor. Fasaderna får ny färg och torgytan blir en grönare och trivsammare plats med helt unika sittmöbler, skapade speciellt för just Vårväderstorget. Torget har ett gott utbud av handel och service som boende behöver i sin vardag, flera nya verksamheter har öppnat under de senaste året.

– Vi har tagit fram helt unika möbler för torget som uppmuntrar till både lek och möten. Utanför biblioteket bygger vi en stor gradäng i bästa sol-läge, en trappa som kan användas som både sittplats och läktare. Dessutom bygger vi ett långbord som bjuder in till mat, fika, samtal och kanske kalas? säger Annelie Nithander centrumutvecklare på GöteborgsLokaler. Alla möbler skapas i en lekfull och mjuk design. Det blir mycket mer grönska på torget vilket bidrar till en trivsammare plats och vi planterar två fina träd, något som vi hittills har saknat. De tidigare planteringarna med växter och jord tas om hand och återbrukas i ett nytt sammanhang.

  Nya verksamheter, fler mötesplatser, mer färg och grönt

  Vårväderstorget har redan fått flera ombyggda och nya verksamheter, bland annat är matbutiken Willys ombyggd och nya verksamheter inom service, restaurang och kultur har öppnat. Ett gediget och inkluderande varumärkesarbete är gjort och en ny grafisk profil är framtagen. Nya skyltar och hänvisningsskyltar kommer snart på plats i varje entré till torget så att besökare lätt kan hitta.

  Under hösten blir Vårväderstorget ommålat i den nya färgsättningen. Färgerna skall förstärka torgets identitet som Trädgårdstorget. En av de största åtgärderna är att alla jalusier kommer att försvinna från butiker och verksamheter i gatuplan. Fönster, dörrar och skyltpartier kommer att bytas ut för att öka den upplevda tryggheten och alla galler och jalusier tas bort. För att skapa säkra lokaler installerar GöteborgsLokaler säkerhetsglas (23 mm P7B skyddsglas). Fasaden delas upp genom att varje skyltparti får en egen färg, detta omfamnar också visionen av en trädgårdsstad och småskaligheten.

  Alla butiker har öppet som vanligt under tiden och innan året är slut har Vårväderstorget genomgått en rejäl upprustning och omgestaltning.

  – Nu förbereder vi och till våren när grönskan börjar ta fart skall vi inviga Trädgårdstorget, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklings- och centrumutvecklingschef på GöteborgsLokaler.

   Fyra tips till dig som vill stadsutveckla din lokala handelsplats

   1. Ta reda på vad som verkligen spelar roll för handlare och besökare.
   2. Ta tillvara det du har, ibland är det lättare att bygga nytt, men det är viktigt att vi tar hand om det som redan finns.
   3. Ha en tydlig vision och håll fast vid den.
   4. Testa alla planerade insatser med frågan: Blir det här bra ur trygghets-, trivsel och kommersiellt perspektiv?

   Kontaktpersoner:

   Cindy Jonsson, affärsutvecklings- och centrumutvecklingschef, GöteborgsLokaler. cindy.jonsson@goteborgslokaler.se, 031-33 50 112

   Annelie Nithander, centrumutvecklare, GöteborgsLokaler. annelie.nithander@goteborgslokaler.se, 031-33 50 236

   En del av Framtidens Strategi för utvecklingsområden och superförvaltning

   Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fastslog i budget 2020 en ambition om att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden år 2025. Framtidenkoncernen, i vilken GöteborgsLokaler ingår, gavs en central roll i arbetet med att nå målet och tog mot den bakgrunden fram en koncerngemensam strategi för utvecklingsområden i juni 2020. Målet med strategin är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030 och utsatta områden år 2035.

   De lokala torgen i utvecklingsområdena har stor betydelse för områdesutvecklingen och är en viktig del i arbetet med genomförandet av strategin för utvecklingsområdena. Torgen är mycket av områdenas ”ansikte utåt”, de bidrar till att sätta tonen för områdena och har därför stor betydelse för hur områdena upplevs och uppfattas.

   GöteborgsLokalers utveckling av Vårväderstorget är en del i stadsutvecklingen av Biskopsgården. Utveckling sker inom flera insatsområden: Mötesplatser och socialt liv, Verksamheter och funktioner, Trivsel och profil samt Struktur och flöden.