Framtiden

Tillbaka

Att öva ökar tryggheten kring brand och utrymning – lugn, strategisk och proaktiv övning i GöteborgsLokalers fastighet på Höstvädersgatan

I mitten av september genomförde fastighetsägaren GöteborgsLokaler en omfattande brand- och utrymningsövning i bolagets fastighet på Höstvädersgatan 1 i Biskopsgården. I fastigheten huserar flera olika verksamheter och totalt utrymdes ett par hundra personer från lokalerna på några minuter.

– Denna typ av övningar ger oss en viktig insikt i hur människor agerar i samband med brand i våra fastigheter, säger Anders Krogh, teknisk förvaltare hos GöteborgsLokaler.

Som en del i GöteborgsLokalers åtagande att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra hyresgäster och deras besökare genomfördes nyligen en omfattande brand- och utrymningsövning på Höstvädersgatan 1. Fastigheten innefattar en rad viktiga verksamheter, så som socialtjänst, apotek, förskola och vårdcentral.

Övningen simulerade ett scenario där rök spreds i byggnadens huvudentré, vilket ledde till att det ordinarie trapphuset var otillgängligt för utrymning. Scenariot krävde snabb och effektiv evakuering av personal, besökare och tredje man. Tack vare noggranna förberedelser och ett väl genomtänkt utförande, kunde flera framgångsfaktorer identifieras under övningen:

  • De som jobbar i huset visade ett lugn och ett proaktivt agerande när det gällde att utrymma fastigheten. De var också behjälpliga när det gällde evakuering av besökare i de allmänna utrymmena.
  • Ett effektivt kommunikationsflöde mellan utrymnings- och räddningsledare.
  • Utspridda och strategiskt placerade återsamlingsplatser för att hantera en större mängd evakuerade personer.

Utmaning med många verksamheter

För att säkerställa att övningen genomfördes på ett professionellt och säkert sätt, anlitade GöteborgsLokaler Svenska Ledargruppen för att bistå i utrymningsövningen. Övningsledare Leo Brander berättar att utrymningar av den här storleken inte tillhör vardagen.

– Vi genomför regelbundet stora utrymningsövningar, men fastigheten på Höstvädersgatan sticker ut på grund av de många olika verksamheterna och delade lokalytorna. Jag tycker att utrymningen gick mycket smidigt. Samtidigt satte den ljus på ett antal utmaningar när det kommer till att effektivt utrymma en fastighet av denna storlek. Det kan exempelvis vara svårt att få alla att förstå allvaret vid en brand, berättar Leo.

Analysen av övningen visade också på några områden för förbättring, vilka nu adresseras i det framtida brandskyddsarbetet. Dessa inkluderar att stärka rutinerna för utrymning samt att öka personalens medvetenhet om vikten av att snabbt evakuera vid brandlarm.

GöteborgsLokaler jobbar aktivt med att kontinuerligt testa och förbättra bolagets säkerhetsrutiner. Utrymningsövningen på Höstvädersgatan är en del i att skapa en säker miljö för alla som arbetar och vistas i våra fastigheter.

– Att regelbundet genomföra övningar är viktigt oss på GöteborgsLokaler. Vårt mål är att se till att våra hyresgäster, deras besökare och personal kan känna sig trygga i våra byggnader, Anders Krogh, teknisk förvaltare hos GöteborgsLokaler.

Frågor?

Kontakta Anders Krogh, teknisk förvaltare hos GöteborgsLokaler. anders.krogh@goteborgslokaler.se, Tel: 031-335 01 00