Framtiden

Tillbaka

Montering av solceller pågår i norra Gårdsten

Gårdstensbostäder fortsätter satsningen på solenergi. I norra Gårdsten pågår arbeten med installation av solceller på åtta tak.

Under mer än 25 år har Gårdstensbostäder gjort investeringar i förnyelsebar energi och energibesparingar. Satsningen på de så kallade solhusen har fått stor uppmärksamhet och tilldelats flera priser.

Nu gäller det installation av ytterligare solceller i norra Gårdsten, på Timjansgatan och Saffransgatan. Enligt det investeringsbeslut som Gårdstensbostäders styrelse tagit gäller det åtta tak.

Satsningen är en del av Gårdstensbostäders ekologiska mål samt i enlighet med stadens miljömål och klimatstrategiska program.

Tidigare installationer av solceller har genomförts i samarbete med Göteborg Energi och Chalmers. Samma sak gäller denna gång.

Upprustning av tak

I samband med installationen av solcellerna sker också en upprustning av taken på de aktuella fastigheterna.

Takförstärkningar på vinden under yttertak är i stort sett klara på både Timjansgatan och Saffransgatan. Arbetena uppe på yttertaken med tejpning, skruvning och montering av solceller har påbörjats.

Detta projekt är ett led i vårt arbete för att erbjuda våra hyresgäster ett boende som är hållbart, säger Gårdstensbostäders förvaltnings- och säkerhetschef Jehan Mansour.

Installationen av solcellerna i norra Gårdsten beräknas vara klar i slutet av året.