Framtiden

Tillbaka

Extra fokus på Orange Day i Göteborg 2023

FN har utsett den 25 november till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det uppmärksammar Framtidenkoncernen tillsammans med Higab genom att både sprida information och belysa landmärken i staden. Dessutom uppmärksammas dagen tillsammans med UN Women.

– Under Orange Week, 20 – 26 november, informerar vi våra hyresgäster om att vi inte accepterar våld och berättar om vart man kan vända sig om man blir slagen eller lever med våld i familjen. Detta gör vi genom olika aktiveter ute i bolagen, berättar Sofia Gärdsfors, vd för Störningsjouren.

Orange Day kommer också att lysa upp staden, bolagen har bestämt sig för att tillsammans belysa hus och platser i orange under veckan. GöteborgsLokaler belyser flera av sina handelsplatser och Higab gör detsamma med några av stadens mest kända byggnader som exempelvis Kronhuset, Stora Saluhallen, Scandinavium och Ullevis pyloner. Även enskilda hyreshus i staden kommer lysa orange.

– I år uppmärksammar vi dessutom Orange Day tillsammans med UN Women på plats i Göteborg. Temat är Utan förövare – inga offer. Deltar gör UN Womens ordförande Alexandra Pascalidou, sakkunniga experter, journalisterna bakom GP:s reportageserie Hennes namn var, socialtjänsten, polisen och allmännyttan, fortsätter Sofia Gärdsfors.

För ett tryggare Göteborg
Framtidenkoncernen ser allvarligt på problemet och eftersom ungefär var fjärde göteborgare bor i koncernens fastigheter finns en unik möjlighet att vara med och göra skillnad. Satsningen på Orange Day är därför integrerad i koncernens trygghetskoncept Våga bry dig! I det arbetet uppmanas både boende och medarbetare att våga agera om de märker att någon far illa. För att stärka personalen i detta arbete har Framtidenkoncernen utbildat över 1 000 medarbetare om våld i nära relationer.

– Även om vi vet att våld i nära relationer oftast sker i bostaden är det mycket positivt att både Higab och GöteborgsLokaler tar ställning och visar tydligt att ingen ska utsättas för våld i deras lokaler heller. Tillsammans arbetar vi alla för en tryggare stad, säger Sofia Gärdsfors.

Vad är Orange Day?
Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt folkhälsoproblem. För att särskilt uppmärksamma detta har FN utsett den 25 november till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också för Orange Day. Över hela världen lyser kända byggnader upp i orange, människor bär orange kläder och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Aktiviteter i Göteborg
Göteborgs Stad uppmärksammar på flera olika sätt Orange Day tillsammans med andra myndigheter och organisationer. Förutom att belysa byggnader arrangerar förvaltningar och bolag även en mängd olika aktiviteter riktat mot invånare, så som ljusmanifestationer, föreläsningar och annonsering i kollektivtrafiken. Budskapet är att det finns stöd och hjälp att få vid våldsutsatthet. Aktuella aktiviteter finns i kalendern på goteborg.se.

Det finns stöd och hjälp att få
Den som är utsatt för våld eller utövar våld kan få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende. På Göteborgs Stads webbsida Våld och hot finns information om vilket stöd som finns.

Information om var den som är drabbad kan få hjälp finns även på Poseidon, Bostadsbolagets, Familjebostäders, Gårdstensbostäders, GöteborgsLokalers och Störningsjourens hemsidor.

Mer information:

Sofia Gärdsfors, vd Störningsjouren
sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se, 031-773 83 84

Mia Olsson Broander, kommunikatör på Bostads AB Poseidon
mia.broander@poseidon.goteborg.se, 031-332 15 51