Framtiden

Tillbaka

Ninja på Uppdrag ­– GöteborgsLokaler använder sökhundar för att stoppa narkotikahandeln

GöteborgsLokaler tar kampen mot illegal droganvändning och drogförsäljning i bolagets lokaler till nästa nivå. Bolaget har anlitat specialtränade hundförare med hund för att upptäcka och motverka narkotikahandel i och omkring sina fastigheter.

– Nu växlar vi upp arbetet mot illegal droghandel i våra fastigheter. Detta för att öka den allmänna tryggheten, men också för att möta Göteborgs Stads tydliga krav på att ingen kriminell verksamhet ska förekomma i stadens lokaler, berättar Bo Säljö, säkerhetschef på GöteborgsLokaler.

Initiativet att ta hjälp av sökhundar är en del av GöteborgsLokalers bredare strategi för att säkerställa en trygg och narkotikafri närmiljö på handelsplatserna. Undersökningar visar att den upplevda tryggheten i stort ökar i torgens närområden. Samtidigt påvisar rapporter och samtal med besökare en ökad förekomst av narkotikahandel i anslutning till vissa av stadens torg.

Denna oroande trend riskerar inte bara den allmänna säkerheten, utan kan även påverka verksamheterna på torget negativt. Genom att aktivt agera mot narkotikaförsäljning strävar GöteborgsLokaler efter att säkerställa tryggheten och bidra till tryggare och säkrare torg.

Hunden Ninja skapar trygghet

Till hjälp att hitta spår efter narkotikaförsäljning och narkotikagömmor har GöteborgsLokaler tagit hjälp av människans bästa vän, tillika narkotikaförsäljarens värsta fiende. Tillsammans med den belgiska vallhunden Ninja har hundföraren Roger Hammarström från företaget Drogfri Miljö, noga letat igenom utrymmen där det pågår misstänkt narkotikahandel på några utvalda handelsplatser. Roger har lång erfarenhet inom polisen och han ser stora fördelar med användning av sökhund.

– Vi ser att just drogförsäljning skapar otrygghet och ibland även en våldsam närmiljö i utsatta områden. Genom våra insatser kan vi förhoppningsvis får bort denna typ av verksamhet från torgen, berättar Roger Hammarström.

Roger menar att en lyckad dag på jobbet är de gånger då Ninja inte markerar för droger. Det kan vara ett tecken på att narkotikahandeln minskat eller flyttat från den aktuella platsen.

En viktig pusselbit i arbetet för trygga torg

Bo Säljö är säkerhetschef på GöteborgsLokaler. Han anser att insatsen med sökhundar på torgen är en viktig pusselbit i bolagets arbete för trygga torg.

– Vi förstår vikten av att våra torg och handelsplatser är trygga och inbjudande. Därför har vi valt att investera i denna insats, trots de kostnader det innebär. Vi är övertygade om att denna proaktiva åtgärd är en nödvändig del i vårt arbete för att skapa en trygg och trivsam miljö för alla som besöker och verkar i våra fastigheter, säger Bo Säljö.

Dagen för insatsen görs inga stora tillslag på torgen. Ninja får vittring vid staketet inne i ett garage vid Rannebergen Centrum. Hon sniffar intensivt samtidigt som hon rör sig smidigt längs med staketet. Plötsligt stannar hon till. Ninja sätter sig ner och tittar intensivt mot platsen där hon känner den för henne så välbekanta doften. Det är det här hon är tränad till. Roger undersöker staketet och hittar en liten plastpåse, väl dold i en hålighet. Den här gången visar det sig att påsen är tom, men att den har innehållit narkotika råder det inga tvivel om.

När Roger inspekterat fyndet belönas Ninjas med lite godis innan sökandet fortsätter med oförminskad entusiasm. Hon ser arbetet som en lek och belöningen kan vara en godbit eller möjligheten att leka en stund med hennes favoritleksak Kongen, en röd plastboll.

– Lyckligtvis hittade vi ingen narkotika idag, berättar Roger Hammarström. Det är inte heller det viktigaste i vårt uppdrag. I och med att vi är på plats med Ninja så sänder vi en tydlig signal till de som gömmer narkotika; här är ingen idé att bedriva narkotikahandel. På så sätt får vi förhoppningsvis bort den illegala droghandeln från den aktuella platsen.

Insatsen med sökhundar är ett komplement till GöteborgsLokalers befintliga säkerhetsåtgärder som redan finns på plats, såsom larm, trygghetsvärdar, väktare och ordningsvakter. Alla brott som upptäcks under dessa insatser kommer att anmälas till polisen, i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Frågor? Kontakta:

Bo Säljö, säkerhetschef på GöteborgsLokaler. Mail: bo.saljo@goteborgslokaler.se. Telefon 031-335 01 08

Fakta Belgisk Malinois

Belgiska vallhundar (Malinois) är hundras med kort päls. Rasen är extremt kompetent och pålitlig inom området narkotikadetektion tack vare dess kombination av intelligens, träningsbarhet och utmärkta luktsinne. Rasens arbetskapacitet gör den till en av de främsta valen för myndigheter som polisen och tullen när de eftersträvar effektiva och pålitliga sökhundar.

Sammanfattning

  • GöteborgsLokaler intensifierar sin kamp mot illegal droghandel i sina fastigheter genom att anlita specialtränade hundförare och hundar för att upptäcka spår. Detta för att öka den allmänna tryggheten på bolagets handelsplatser. Insatsen ligger även i linje Göteborgs Stads krav på att inga kriminella aktiviteter ska förekomma i stadens lokaler.
  • Insatsen med sökhund kompletterar andra säkerhetsåtgärder som larm, trygghetsvärdar, väktare och ordningsvakter. Syftet är att skapa en trygg och trivsam miljö på GöteborgsLokalers handelsplatser. Alla brott som upptäcks kommer att rapporteras till polisen.