Framtiden

Tillbaka

Satsningarna på Göteborgs lokala torg ger resultat

De lokala torgen är för många människor viktiga för att få ihop sin vardagsnära handel och service. Dessa platser fungerar inte bara som handelsplatser utan även som lokala mötesplatser och påverkar hur invånarna uppfattar sina bostadsområden. GöteborgsLokaler är fastighetsförvaltare av flera lokala torg i Göteborg och en viktig del av bolagets arbete är att samla åsikter från boende angående handelsplatserna, både kring de insatser som genomförts och var framtida åtgärder behöver göras.

– Vi ser att de satsningar vi gör ger resultat. Den upplevda tryggheten i de särskilt utsatta områden ökar och de boendes betyg för torgen ökar, berättar Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på GöteborgsLokaler.

Nya Selma Lagerlöfs Torg i topp

I Selma stad har GöteborgsLokaler spelat en betydande roll genom att bygga nya Selma Lagerlöfs Torg, vilket färdigställdes 2019. Torget ökar nu för tredje året i rad och landar på ett imponerande helhetsbetyg på 90,3. Detta är det högsta betyget bland de torg som ingår i undersökningen och som ägs av GöteborgsLokaler.

Tryggheten på torgen i Göteborgs särskilt utsatta områden ökar

I Göteborg finns ett antal särskilt utsatta områden. GöteborgsLokaler som fastighetsägare vill bidra till att förbättra förutsättningarna i dessa områden tillsammans med övriga bolag inom Framtidenkoncernen. Bolaget har under de senaste tre åren gjort många olika satsningar för att öka tryggheten.

I boende-enkäten ställs frågan hur de svarande upplever tryggheten under butikernas öppettider. På de torg som ligger i särskilt utsatta områden och som GöteborgsLokaler förvaltar, har samtliga utvecklats i positiv riktning. Som exempel har Bergsjön Centrum ett värde på 88,3 % (+1,9 från 2022) och Vårväderstorget 86,5 % (+2,6 från 2022).

Och alla andra torg – hur går det för dessa?

För de lokala torg som GöteborgsLokaler äger så ökar helhetsbetyget från 81 förra året till 81,9 i år, vilket är mycket bra värden.

– Att arbeta långsiktigt, lokalt och satsa utifrån de förutsättningar vi har, det ger verkligen resultat, säger Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler.

  ——————————————————————————————

  Framtidens pressmeddelande: Göteborgs utsatta områden fortsätter utvecklas i positiv riktning

  ——————————————————————————————

  Fakta: Enkäten genomfördes 27 september-8 november 2023. Totalt svarade ca 21 000 bostadshyresgäster inom allmännyttans bostadsbolag i Göteborg. Svarsfrekvens 61,9 %.

  Varje år skickas en enkät ut till boende hos Göteborgs allmännyttiga bolag; Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. I enkäten får de boende svara på vad de tycker om just sitt lokala torg, bland flertalet av de handelsplatser som GöteborgsLokaler förvaltar. Därefter får de svara på frågor som handlar om utbud, trygghet och skötsel.

  De boende svarar på enkäten utifrån betygen mycket bra, ganska bra, inte så bra eller dåligt. Betygen räknas sedan ihop till procent utifrån hur många som svarat mycket bra eller ganska bra, där 100 är max.

  Torgen som ingår i undersökningen är: Axel Dahlströms Torg*, Bergsjön Centrum*, Brunnsbotorget*, Dr Fries Torg, Friskväderstorget, Gårdstens Centrum, Hammarkulletorget, Hjällbo Centrum*, Kortedala Torg*, Kyrkbytorget, Länsmanstorget*, Olskroken, Selma Lagerlöfs Torg*, Tuve Torg* och Vårväderstorget*.

  *GöteborgsLokaler är fastighetsägare

  ——————————————————————————————

  Frågor: Kontakta Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef, 031-3350120 eller pia.johnson(at)goteborgslokaler.se.