Framtiden

Tillbaka

Spadtag för 63 bostäder med halverad klimatpåverkan i Göteborg

Idag togs det första spadtaget för ett unikt pilotprojekt med halverad klimatpåverkan i Göteborg. På plats fanns Karin Pleijel, kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, Aslan Akbas och Terje Johansson, styrelseordförande och koncernchef i Framtidenkoncernen, Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling och Magnus Rudén, VD på Tm2.

Kvarteret Omställningen blir Framtidens första kvarter som byggs i Göteborg med halverad klimatpåverkan.

– Mycket glädjande med byggstart för stadens första flerbostadshus med halverad klimatpåverkan, där återbruk är särskilt viktigt så vi tar vara på de resurser vi redan har, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

På uppdrag av Framtiden Byggutveckling bygger Tm2 i ett fördjupat samarbete med Derome. Med hjälp av trästomme och återbruk blir det möjligt i den unika klimatpiloten vid Litteraturgatan i Selma stad.

– Fantastiskt kul att ta första spadtaget för nya bostäder men extra roligt när vi samtidigt infriar högt ställda klimatambitioner, säger Aslan Akbas (S), styrelseordförande i Framtidenkoncernen.

Halveringen innebär att klimatpåverkan från material och byggprocess ligger på max 200 kg CO2e/ m2 BTA*. Projektet uppnår mer än en halvering av klimatpåverkan och levererar därmed på uppdraget från Göteborgs Stad där målet ligger på 50% reducering av koldioxidutsläppen 2025.

– Nu skapar vi historia med vårt klimatkvarter. Vi jobbar med helheten för minskad klimatpåverkan i alla skeden. Allt från materialval till själva byggnationen och att möjliggöra en klimatsmart livsstil för de boende, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Bostäderna byggs vid Litteraturgatan nära Selma Lagerlöfs Torg med service, handel och kollektivtrafik, vilket gör det lätt att leva klimatsmart. I kvarteret blir även hyresgästernas kommande livsstil viktig. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna och en energieffektiv byggnad.

Tm2 möjliggör reducerad klimatpåverkan med hjälp av trästomme och återbruk. De gör det i samarbete med Derome, vars industriella byggande i trä är en viktig pusselbit. Precis som Tm2s erfarenheter av återbruk.

– Ett inspirerande projekt där vi också kommer skapa medvetenhet och främja kunskap om byggandets klimatpåverkan, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.

Kontaktpersoner
Dan Sandén, VD, Framtiden Byggutveckling, 070-521 08 51, dan.sanden@framtiden.se
Aslan Akbas (S), styrelseordförande Framtidenkoncernen, 076-257 89 05, aslan.akbas@politiker.goteborg.se
Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimat, 070-761 10 14 (tel nr till presskontakt Klas Eriksson), karin.pleijel@stadshuset.goteborg.se
Magnus Rudén, VD, Tm2, 070-797 79 07, magnus.ruden@tm2.se


* Halvering görs till max 200 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea för byggskeden A1-A5 (produktion, transport, bygg- och installationsprocess) och byggdel 2-8 (grund, stomme, yttertak, fasad, stomkomplettering, installationer).