Framtiden

Tillbaka

Vacker fastighet i Haga renoveras med hållbarhet i fokus

GöteborgsLokaler har under drygt ett år genomfört en omfattande renovering av bolagets historiska fastighet på Haga Kyrkogata 6 i Göteborg.

Under renoveringsprocessen, som initierades våren 2023, har ingående åtgärder genomförts för att bevara fastighetens kulturhistoriska värde och säkerställa dess hållbarhet på lång sikt.

Byggnaden vid Haga Kyrkogata 6 uppfördes på 1870-talet under Vasastadens utbyggnadsperiod. Fasaden erbjuder en rik utsmyckning i nyrenässans-stil. Fastigheten hyser verksamhet som hyrs ut till Skyddsvärnet i Göteborg, en förening som tillhandahåller tjänster inom välfärdssektorn.

Fastighetsförvaltare Krister Andersson hos GöteborgsLokaler berättar att jobbet inledningsvis var av ren underhållskaraktär, där fasader skulle renoveras och målas samt taket på fastigheten skulle blästras och få ny färg.

– Ganska snart insåg vi att fastigheten var i behov av ett mer omfattande underhållsarbete och projektet växte till att också innefatta en betydligt större renovering än vad tanken var från början, säger Krister Andersson.

Efter att den gamla färgen tagits bort bedömdes fasaden noggrant, vilket resulterat i omfattande åtgärder, inklusive fullständig borttagning av puts. Allt arbete har utförts med stor precision för att bevara fasadens autentiska utseende.

Takfotens övre del har ommurats helt och hållet med bevarandet av befintliga lister och noggrann dokumentation för att säkerställa att renoveringen återskapade det ursprungliga utseendet. Fasaden, rikligt utsmyckad med lister och ornamentik, har genomgått omfattande restaurering. Bland annat har entreprenören låtit tillverka nya ornament för att återskapa fastighetens ursprungliga glans och skönhet.

Hållbarhet i fokus

Renoveringsarbetet har utförts med noggrant utvalda material för hållbarhet och autenticitet. Återanvänt tegel och kalkbruk har använts vid murning och fogning, medan ornamentik gjutits med finbetong.

– Det har varit en fantastisk upplevelse att få arbeta med renoveringen av denna historiska och kulturhistoriskt betydelsefulla fastighet i hjärtat av Göteborg. Vi är stolta över att ha bidragit till att bevara dess skönhet och karaktär, och vi är övertygade om att den kommer att fortsätta glädja generationer framöver, avslutar Krister Andersson.

Frågor? Kontakta:

Krister Andersson, Fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler. Mail. krister.andersson@goteborgslokaler.se