Framtiden

Tillbaka

Två olika hyresavtal klara för allmännyttan i Göteborg

Årets hyresförhandling mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är klar. Efter Hyresmarknadskommitténs (HMK) utslag om en tvåårig lösning fortsatte samtalen lokalt, vilket resulterade i att två av fyra förhandlingsdelegationer från Hyresgästföreningen tecknade en lokal överenskommelse på tre år och två tecknade enligt utslaget i HMK.

Vid årsskiftet avbröts hyresförhandlingen mellan parterna och ärendet lämnades till HMK. Lokala samtal fortsatte på Framtidenkoncernens initiativ både före och efter HMKs medlingsförsök. Vår ambition var att få till en överenskommelse över flera år. När parterna inte lyckades nå en sådan uppgörelse hamnade ärendet för beslut i HMK. HMK beslutade om en tvåårig lösning med en hyreshöjning från den första januari 2024 på 5,35 procent och 4,45 procent för 2025.

Även efter HMKs beslut fördes samtal och Framtiden erbjöd en treårig lösning med lägre nivåer. Denna lösning valde Hyresgästföreningens delegationer för Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder att acceptera medan de för Familjebostäder och Poseidon valde att följa HMKs beslut.

– Den treåriga överenskommelsen innebär en större risk för Framtidenkoncernen, men givet det tuffa ekonomiska läget känns det bra att vi kan bidra till förutsägbarhet och stabilitet genom fleråriga överenskommelser, säger Eva Paulson, hyresmarknadschef på Framtidenkoncernen.

Den nya tvååriga överenskommelsen följer HMKs beslut och blir i genomsnitt 5,35 procent för 2024 och 4,45 procent för 2025. Framtidenkoncernen har dock ensidigt bestämt att höjningen 2024 flyttas fram till den första mars i stället för att gälla från den förste januari. Retroaktiviteten för mars och april kommer tas ut under tre månader med start i maj. Perioden kan förlängas för hyresgäster som så önskar.

Den lokala treåriga överenskommelsen ger i genomsnitt 4,5 procent från den första april 2024, men tas ut från den första maj för att undvika retroaktivitet. 2025 blir hyreshöjningen 4 procent och 2026 3,5 procent.

– Om Hyresgästföreningen vill omvärdera sitt beslut gällande Poseidon och Familjebostäder går det bra att träffa en överenskommelse på tre år även för dem. Villkoren blir i så fall desamma som för Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder. Om intresse finns för en sådan lösning behöver vi besked inom två veckor, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Arbete med att anpassa hyrorna i olika fastigheter efter dess olika egenskaper, som till exempel läge och standard, fortsätter trots den annorlunda avtalslösningen i år. Detta är Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen överens om och för att skapa utrymme för detta kommer hyreshöjningen att differentieras. Det innebär att en del lägenheter kommer få en högre hyreshöjning än snittet och andra en lägre hyreshöjning än snittet baserat på egenskaperna för den aktuella fastigheten.

_______________

Hyresförhandlingen är koncerngemensam, det innebär att AB Framtiden förhandlar med Hyresgästföreningen för sina fyra dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Förhandlingarna handlar om den årliga höjningen av hyrorna i nästan 76 000 hyreslägenheter i Göteborg och berör ungefär var fjärde göteborgare.

Hyresmarknadskommittén (HMK) består av representanter för de allmännyttiga bolagen genom Sveriges Allmännytta och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag och Hyresgästföreningen inte kommer överens i lokala förhandlingar. HMK gör först ett medlingsförsök. Om det inte lyckas prövas ärendet av HMK som sedan fattar ett definitivt beslut.