Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokaler förvärvar Länsmansgårdens kyrka för att förstärka Länsmanstorget som en handels- och mötesplats i Biskopsgården

GöteborgsLokaler är glada att meddela att bolaget köper Länsmansgårdens kyrka av Lundby församling, Svenska kyrkan. Detta som ett strategiskt steg till att stärka och utveckla Biskopsgården. Visionen är att skapa en inkluderande och öppen mötesplats för alla som bor och vistas i området.

I slutet av 2023 tog Lundby församling beslut om att sälja Länsmansgårdens kyrka och ta kyrkorummet ur bruk.

– GöteborgsLokaler äger och förvaltar Länsmanstorget idag. Genom att köpa Länsmansgårdens kyrka kan vi ta hand om hela platsen och göra det till en bra handels- och mötesplats i Norra Biskopsgården, säger Catharina Sundberg, fastighetschef på GöteborgsLokaler. På det här sättet är vi med och kan fortsätta att bidra till en positiv utveckling av staden.

Länsmansgårdens kyrka är på ca 555 kvm och tillträdet kommer att ske den 2 december då GöteborgsLokaler tar äver byggnaden som står på mark ägd av Göteborgs Stad. Söndagen den 21 april togs kyrkorummet ur bruk och firades med en avslutande mässa. Samma dag undertecknades köpeavtalet.

Fakta hämtat från Svenska kyrkans hemsida: Avsakralisering – att ta ett kyrkorum ur bruk

Bruket av vigda kyrkorum behöver följa särskilda regler. Därför måste ett kyrkorum avsakraliseras innan en privatperson, förening eller ett företag kan ta över fastigheten.

Avsakraliseringen sker i en mässa som präglas av tacksamhet för det som skett under åren på platsen. Gudstjänsten avslutas med att närvarande församling går ut ur kyrkan tillsammans innan dörren låses utifrån.

Ceremonin i Länsmansgårdens kyrka söndagen den 21 april kl 11.00 leddes av kontraktsprost Ewa Selin, på uppdrag av biskop Susanne Rappmann. Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe i församlingssalen. I samband med detta berättade GöteborgsLokaler, som senare i år övertar byggnaden, kort om arbetet med att skapa ett allaktivitetshus – där Lundby församling ingår som en av flera aktörer.


För ytterligare information, kontakta:

Catharina Sundberg, fastighetschef, GöteborgsLokaler. 031-33 50 115. catharina.sunderberg(at)goteborgslokaler.se

Jennie Grafström, Investerings- och analysansvarig, GöteborgsLokaler. 031-335 01 38. jennie.grafstrom(at)gotebrogslokaler.se