Framtiden

Tillbaka

Störningsjouren stör när andra stör

Störningsjouren arbetar dygnet runt, men det vanligaste är att de tar vid efter kontorstid. Deras uppgift är att skapa en trygg boendemiljö. De erbjuder fastighetsägare hjälp med att hantera störningar som kan uppstå i boendet alla tider på dygnet om så önskas. Vid larmutryckning pratar de alltid med den som blivit störd och den som stör. Händelserna rapporteras alltid dagen därpå till respektive fastighetsägare. Störningsärendena ska handläggas på ett sådant sätt som främjar trygghet och trivsel för de bostadsbolag som är anslutna till Störningsjouren.

De flesta utryckningarna som görs handlar för det mesta om lite för glada fester. Då räcker det oftast med en dörrknackning. Men det finns givetvis andra situationer som kräver lite andra insatser så som våld i hemmet, personer som inte klarar sig själva, barn som far illa och psykisk ohälsa m m. Så fort liknande signaler visar sig sätts resurser in för att slippa att det går så långt att någon vräks eller skadas. Det är lätt att hamna i en ond spiral och den är inte alltid så lätt att ta sig ur.

Störningsjouren arbetar för att på sikt undvika att störningar uppstår och i det arbetet är det viktigt hur man bemöter människor. De knackar på och stör med ett vänligt; ursäkta att vi stör. På så sätt skapas trygga och säkra livsmiljöer, vilket är målet.