Framtiden

Tillbaka

Att knyta skosnören kan vara lika viktigt som att laga en droppande kran

Istället för att ge dem en uppläxning gav han dem en uppgift. De fick komma på brandövning och lära sig hur man släcker bränder. Plötsligt var det någon som tog dem på allvar och gav dem något meningsfullt att göra och detta ledde till att problemen i Haga försvann. Att skapa engagemang hos människor i området och till det en meningsfull uppgift, blev ett vinnande koncept.

Incidenten blev starten till Hagas Kaponjärer. Det är en grupp barn och ungdomar som träffas en gång i månaden för att göra bra saker för området. De utför sysslor så som att städa, kratta löv, bygga fågelholkar men också små kampanjer i stadsdelen mot klottring och rökning. Klottringen har minskat och fimparna hamnar för det mesta i de utplacerade cigarettburkarna.

Arbetet som Hagas Kaponjärer utför ger ringar på vattnet. Ibland följer föräldrarna med, ibland även mor- och farföräldrarna. Träffarna leder till att man möter sina grannar oftare, nya vänskaper stiftas och man blir medveten om vem som bor i trappuppgången bredvid. Det skapar trygghet.

Att arbeta som kvartersvärd innebär många varierande arbetsuppgifter. I Haga står arbetskamraterna varandra nära och de har väldigt varierande sysslor, alltifrån trasiga element, arga hyresgäster till att agera psykolog och även hjälpa till med att knyta skosnören. Uppgiften är att skapa en känsla av att hyresgästen inte är ensam, helt enkelt skapa trygghet.