Tillbaka

Cookies aktiverade av misstag

Förvaltnings AB Framtiden har sedan en längre tid beslutat att inga cookies ska hanteras på hemsidan/webbplatsen och så har varit fallet. I anslutning till en större layoutförändring våren 2023 har dock Google Analytics cookies aktiverats av misstag, vilket bolaget uppmärksammades på 2023-11-10. Google Analytics är nu återigen deaktiverat och en radering av inhämtade uppgifter enligt efterföljande specifikation är beställd. Informationen kommer vara permanent borttagen senast 2023-11-20.

Det bör noteras att inga avancerade loggningsfunktioner har varit aktiverade utan endast mycket övergripande besöksstatistik på hemsidan/webbplatsen.

Uppgifter som har hanterats är:

– Antal användare
– Sessionsstatistik
– Ungefärlig geolokalisering (land)
– Information om webbläsare och enhet

Framtiden beklagar att denna funktion varit påslagen en period och information inte givits till besökarna om detta faktum.

Önskar ni komma i kontakt med oss med anledning av detta finner ni våra kontaktuppgifter här.