Tillbaka

Forskare följer Framtidens arbete i utvecklingsområden

Nästan tio miljoner kronor har beviljats till fem nya forskningsprojekt med syfte att följa och genomlysa olika aspekter av Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030.

Koncernens strategi för utvecklingsområden har som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta redan 2025. Satsningen omfattar ett flertal insatser för att skapa både tryggare och mer attraktiva bostadsområden och sammantaget har koncernen reserverat 11 miljarder för dess genomförande.

Totalt får nu fem projekt dela på nästan tio miljoner för att under de kommande 5 åren bidra med en genomlysning av strategins genomförande. Genom regelbundna delrapporter, seminarier och koncerninterna workshops kommer projekten både stödja strategins implementering och skapa förutsättningar för långsiktigt lärande.

Här kan du läsa mer om vad forskningsprojekten kommer att fokusera på.