Framtiden Byggutveckling antar utmaningen

Framtidenkoncernen, där Framtiden Byggutveckling ingår, har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

Framtidenkoncernen, där Framtiden Byggutveckling ingår, har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

Läs mer om initiativet!

Läs mer

Stäng

 • Vi ökar byggtakten

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Under 2018 planerar Framtiden Byggutveckling att byggstarta 18 projekt och genomföra 20 entreprenadupp-handlingar. Bolaget beräknas omsätta omkring 1,4 miljarder kr.

  Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

 • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, ägd av Göteborgs Stad, där nyproduktion av bostäder, fastighetsförvaltning och störningsservice ingår.

  Koncernen strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

 • Adventsvägen, Kortedala

  Byggs just nu

  Adventsvägen, Kortedala

  I Kortedala vid Adventsvägen bygger Framtiden Byggutveckling 125 hyresrätter för Poseidon. Punkthus byggs på parkeringar för att komplettera Poseidons befintliga bestånd.

   

  Antal hyreslägenheter: 125

  BTA: 11 391 kvm

  Typ av hus: Tre punkthus och ett parkeringsdäck

  Fasad: Fasadskivor

  Förvaltande bolag: Poseidon

   

  Här kan du läsa mer om projektet 

 • Kortedala Torg, Kortedala

  Byggs just nu

  Kortedala Torg, Kortedala

  I Kortedala vid Kortedala Torg bygger Framtiden Byggutveckling 75 hyresrätter för Bostadsbolaget. I punkthuset precis vid torget byggs 16 våningar med en gemensam takterrass högst upp för alla som bor i huset.

   

  Antal hyreslägenheter: 75

  BTA: 5601 kvm

  Typ av hus: Ett punkthus

  Fasad: Fasadskivor

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

   

  Här kan du läsa mer om projektet  

 • Kv Makrillen, Gamlestaden

  Byggs just nu

  Kv Makrillen, Gamlestaden

  I Gamlestaden vid Artillerigatan vid SKF-huset bygger Framtiden Byggutveckling 112 hyresrätter för Poseidon. Husen i kvarteret Makrillen blir på mellan fyra och sju våningar med en varierad arkitektur. Förutom hyreslägenheterna byggs även 137 bostadsrätter av Egnahemsbolaget i kvarteret.

   

  Antal hyreslägenheter: 112

  BTA: 12 726 kvm

  Typ av hus: Kvarterslösning

  Fasad: Betong

  Förvaltande bolag: Poseidon

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Wadköpingsgatan, Backa

  Byggs just nu

  Wadköpingsgatan, Backa

  I Backa Röd vid Wadköpingsgatan bygger Framtiden Byggutveckling 67 hyresrätter med radhuskänsla för Poseidon. Det ger möjlighet att hyra i ett grönt och centrumnära område med egen liten trädgård och carport. Lägenheterna på andra våningen får terrasser.

   

  Antal hyreslägenheter: 67

  BTA: 6 000

  Typ av hus: Radhus och punkthus

  Fasad: Betong, trä och tegel

  Förvaltande bolag: Poseidon

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Tuve Centrum, Tuve

  Byggs just nu

  Tuve Centrum, Tuve

  I Tuve strax norr om Tuve Torg bygger Framtiden Byggutveckling 113 hyresrätter för Bostadsbolaget. Området tillförs tre punkthus i 7-9 våningar som komplement till de befintliga bostäderna från 1960-talet.

   

  Antal hyreslägenheter: 113

  BTA: 8910 kvm

  Typ av hus: Tre punkthus, 7-9 våningar

  Fasad: Tegel i kombination med skivor

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

   

  Här kan du läsa mer om projektet 

 • Syster Estrids gata, Guldheden

  Byggs just nu

  Syster Estrids gata, Guldheden

  Vid Syster Estrids gata bygger Framtiden Byggutveckling 66 hyresrätter för Bostadsbolaget. Området tillförs tre lamellhus i 8 våningar och det befintliga garaget ersätts med ett nytt.

   

  Antal hyreslägenheter: 66

  BTA: 6 358 kvm

  Typ av hus: Tre lamellhus i 8 våningar

  Fasad: Tegel

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Askimsviken, Västra Göteborg

  Byggs just nu

  Askimsviken, Västra Göteborg

  Vid Askimsviken bygger Framtiden Byggutveckling 111 hyresrätter för Bostadsbolaget. Området tillförs fem sjuvåningshus med närhet både till bad och centrala Göteborg.

   

  Antal hyreslägenheter: 111

  BTA: 11 550 kvm

  Typ av hus: Fem sjuvåningshus

  Fasad: Tegel

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

   

  Här kan du läsa mer om projektet  

 • Uggleberget, Hovås

  Byggs just nu

  Uggleberget, Hovås

  Vid Uggleberget bygger Framtiden Byggutveckling 368 hyresrätter för Familjebostäder. Här byggs två typer av hus; radhus med 2 våningar och punkthus med 5-9 våningar.

   

  Antal hyreslägenheter: 368

  BTA: 37 939 kvm

  Typ av hus: Radhus och punkthus

  Fasad: Skiffer och tegel

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • Illustration: Wahlström & Steijner

  Selma stad, Backa

  Upphandlas nu

  Selma stad, Backa

  Vid Selma Lagerlöfs Torg bygger Framtiden Byggutveckling 285 lägenheter för Familjebostäder. Det planeras för hyreslägenheter i flera kvarter i 4 till 6 våningar. Första etappen av projektet Selma stad innefattar totalt ca 1000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Det byggs även ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och ett nytt torg- och parkstråk.

  Antal hyreslägenheter: 282 (varav 56 äldreboende)
  BTA: ca 27 000 kvm
  Typ av hus: Flerbostadshus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start augusti 2018
  Entreprenad: Start hösten 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Marie Dellve

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

 • Illustration: OkiDoki Arkitekter

  Saffransgatan, Gårdsten

  Upphandlas nu

  Saffransgatan, Gårdsten

  Som en del i Göteborg Stads satsning BoStad2021 ska Framtiden Byggutveckling bygga ett nytt parkeringshus för att frigöra befintliga markparkeringar i området och ge plats för tillkommande för att möjliggöra bebyggelse med nya typer av bostadshus. Hyresrätterna placeras utmed parkeringshusets västra och norra fasad.

  Projektnamn: Saffransgatan
  Antal hyreslägenheter: 42
  BTA: 2 200 kvm
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start november 2018
  Entreprenad: Start Q2 2019
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Grundläggning på packad sprängbotten/sprängstensfyllning
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Gårdstensbostäder

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Upphandlas nu

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 130 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter EF
  Antal hyreslägenheter: ca 130
  BTA: ca 23 000 kvm (varav parkeringsgarage: cirka 12 000 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2018
  Entreprenad: Start Q1-Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Löpande räkning med incitament
  Markförhållande: Lera (och berg)
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

   

   

   

   

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Tengbom

  Beväringsgatan, Kviberg

  Upphandlas nu

  Beväringsgatan, Kviberg

  I Kviberg vid Beväringsgatan i Gamlestaden ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 250 nya hyresrätter för Poseidon i ett vinkelhus med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och husets höjd varierar mellan 5 och 16 våningar.

  Antal hyreslägenheter: ca 250
  BTA: 17 400
  Typ av hus: Lamellhus i vinkel
  Fasad: Skiffer eller annat alternativ
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2018
  Entreprenad: Start Q1/Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Erik Falk

   

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Sisjödal, Sisjön

  Sisjödal, Sisjön

   

  Framtiden Byggutveckling ska bygga ca 128 nya hyresrätter mellan skog, sjö och hav i Sisjön för Familjebostäder. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur, friluftsliv och handel.

  Antal hyreslägenheter: ca 128
  BTA: 14 994 kvm
  Typ av hus: Punkthus och lamellhus
  Fasad: Fasadskivor
  Anbudsförfrågan: Start januari 2017
  Entreprenad: Start Q3 2018
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg/Siltig morän
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Edward Berndtsson

  Upphandlingen är avbruten.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, Backa

  Kommande projekt för upphandling.

  Litteraturgatan, Backa

   

   

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 500 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Egnahemsbolaget bygger ca 200 bostadsrätter i samma område.

  Antal hyreslägenheter: ca 500
  BTA: ca 40 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q2 2019 
  Entreprenad: Start Q3 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Mattias Ström

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Östra Kålltorp, Kålltorp

  Kommande projekt för upphandling.

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga 130 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  Antal hyreslägenheter: 130
  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Hösten 2019
  Entreprenad:  Hösten 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

   

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 140 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter BC
  Antal hyreslägenheter: ca 140
  BTA: ca 21 000 (varav parkeringsgarage: cirka 8 700 kvm)
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse, parkeringsgarage ovan mark
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start v 51 2018
  Sista anbudsdag: prel v 9 2019
  Entreprenad: Start Q3 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Ersättningsform: Ej fastställd
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 30 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter G
  Antal hyreslägenheter: ca 30
  BTA: ca 2 850 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2021
  Entreprenad: Start Q2 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling.

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 120 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter D
  Antal hyreslägenheter: ca 120
  BTA: ca 11 000 kvm
  Typ av hus: Kvartersbebyggelse
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2019
  Entreprenad: Start Q3-Q4 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera 
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

   

   

   

   

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Järnmyntsgatan, Högsbo

  Kommande projekt för upphandling.

  Järnmyntsgatan, Högsbo

  Vid Järnmyntsgatan i Högsbo bygger Framtiden Byggutveckling ca 40 hyresrätter för Familjebostäder i form av ett punkthus i åtta våningar. Projektet innebär förtätning på egen mark och ska komplettera bebyggelsen från 1950–1970-talet vid Axel Dahlströms torg.

  Antal hyreslägenheter: ca 40
  BTA: 3000
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudstid: Start Q1 2019
  Utförande: Start Q2 2019
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft våren 2019.
  Förvaltande bolag: Familjebostäder
  Projektchef: Christina Nilsson

   

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

Vi öppnar nya marknader

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling under året deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

 

 

Läs mer

Stäng

För våra leverantörer

Här hittar du som samarbetar med oss som leverantör uppgifter som är bra att ha när du jobbar med oss.

Här hittar du som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör uppgifter som är bra att ha när du jobbar med oss.

Vår faktureringsadress:

B496 Framtiden Byggutveckling AB
Intraservice
405 38 Göteborg

Organisationsnummer: 556731-5170

Generellt för byggprojekt
Fakturan ska vara märkt med:
Projektchef
Projektnamn
Utfört uppdrag

Gällande konsulttjänster
Bifogat till fakturan ska vara information om vilken dag arbete är utfört, tidsåtgång samt vilka arbetsuppgifter som är utförda.

Gällande entreprenörer
Framtiden Byggutveckling AB omfattas av reglerna för Omvänd betalningsskyldighet. Det innebär att entreprenör ej ska fakturera moms på entreprenadsumman.
På samtliga fakturor ska anges:
”Omvänd betalningsskyldighet för mervärdesskatt gäller enligt 1 kap 2§ första stycket 4b i mervärdesskattelagen. Framtiden Byggutveckling AB, vat nr SE556731517001 redovisar mervärdesskatt.”

Läs mer

Stäng

Finansiell information

Stäng

Stäng

Årsredovisningar

Stäng

Stäng

Stäng

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling(at)framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post

Anna Nordén
tf VD
031-719 31 40
e-post

Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Anna Wetterberg
Biträdande projektledare
031-719 31 42
e-post

Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post

Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post
Cecilia Johannison
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 56
e-post

Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post

Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post

Edward Berndtsson
Projektchef
031-773 83 54
e-post

Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post
Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post

Ingela Byrman
Koordinator/VD-assistent
031-719 31 57
e-post

Jennie Grafström
Fastighetsanalytiker
031-773 75 69
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post

Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post

Lars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post
Linus Ånevall
Biträdande projektledare
031-719 31 47
e-post

Maria Paulsson
Projektchef
031-773 83 48
e-post

Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post
Mikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post

Mikael Sinclair
Projektchef
031-773 83 53
e-post

Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62

e-post

Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 36

e-post

Kristina Hulterström
Projektchef
031-773 75 60

e-post
Skydd och behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Framtiden Byggutveckling AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Framtiden Byggutveckling AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För att kunna erbjuda våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i flera fall behandla dina personuppgifter. Självklart gör vi det enligt gällande lagstiftning och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Informationen på den här sidan gäller för dig i egenskap av:

 • Intressent
 • Leverantör eller affärspartner
 • Webbplatsbesökare

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Läs mer

Stäng