• Vi ökar byggtakten

  Vi ökar byggtakten

  Framtiden Byggutveckling har ansvar för idé- och projektutveckling för samtliga boende- och upplåtelseformer och planering och byggnation av Framtidenkoncernens hyresrätter. Bolaget har ökat byggtakten kraftigt och under 2021 beräknas omsättningen ligga på ca 1,5 miljarder kr.

  Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

 • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, ägd av Göteborgs Stad, där nyproduktion av bostäder, fastighetsförvaltning och störningsservice ingår.

  Koncernen strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

 • Illustration: Tengbom Arkitekter

  Beväringsgatan, ”Nya Kvibergshuset”, Kviberg

  Byggs just nu

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

 • Illustration: Krook & Tjäder

  Titteridamm, Angered

  Byggs just nu

 • Bild: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

 • Sisjödal, Sisjön

  Byggs just nu

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Torpagatan, Björkekärr

  Byggs just nu

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Fjällbo Park, Utby

  Byggs just nu

 • Litteraturgatan, kv 5, Backa

  Byggs just nu

 • Selma stad, Hisings Backa

  Byggs just nu

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

 • Illustration: OkiDoki Arkitekter

  Saffransgatan, Gårdsten

  Byggs just nu

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Östra Kålltorp, Kålltorp
 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

 • Smörslottsg/Robertshöjdsg, omr A, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling

 • Smörslottsg/Robertshöjdsgatan, omr B, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

 • Brettegatan, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 2, Backa

  Kommande projekt för upphandling

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 3, Backa

  Kommande projekt för upphandling

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 6, Backa

  Kommande projekt för upphandling

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 8, Backa

  Kommande projekt för upphandling

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 10, Backa

  Kommande projekt för upphandling

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

Finansiell information

Stäng

Stäng

Årsredovisningar

Stäng

Stäng

Stäng

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling(at)framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post

Anna Nordén
Vice VD och Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post

Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Anna Wetterberg
Projektledare
031-719 31 42
e-post

Anna-Karin Olsson
Ekonomichef
031-773 83 44
e-post

Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post
Carolina Dahlgren-Camacho
Biträdande Projektledare
031-773 75 61
e-post

Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post

Cecilia Johannison
Kvalitetsansvarig/KMA
031-719 31 43
e-post
Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post

Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post

Christina Henriksson
Redovisningsansvarig
031-719 31 51
e-post
Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post

Diana Ekman
Utredare, tidiga skeden
031-773 83 45
e-post

Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post
Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 63
e-post

Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post

Henrik Sonesson
Projektledare
031-719 31 59
e-post
Ida Brogren
Projektchef
031-332 10 48
e-post

Ingela Byrman
Koordinator/VD-assistent
031-719 31 57
e-post

Jan Gustafsson
Projektcontroller
031-719 31 58
e-post
Jenny-Maria Ericsson Deogan
Verksamhetskoordinator
031-719 31 56
e-post

Jessica Åström
Eftermarknadsansvarig
031-773 83 49
e-post

Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post
Kristina Hulterström
Arkitekt - specialist stadsutveckling
031-773 75 60
e-post

Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post

Lars Björklund
tf Chef Projektavdelningen
031-719 31 70
e-post
Linus Ånevall
Projektledare
031-719 31 47
e-post

Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post

Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-post
Martin Clase
Projektutvecklare
031-773 83 53
e-post

Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post

Nadim Raisi
Projektledare
031-719 31 62
e-post
Niclas Hultberg
IT-strateg
031-386 7111
e-post

Peter Frändberg
Projektledare
031-7193161
e-post

Reka Hersvik
HR-specialist
031-719 31 45
e-post
Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-post

Vladimir Rizev
Projektchef
031-719 31 41
e-post