Att tänka på om coronaviruset

Risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög i Sverige. Därför är det viktigt att vi alla bidrar till att minska risken för spridning.

Många är oroliga för vad som händer just nu. Man är kanske orolig för sin egen hälsa eller för sina nära och kära. Alla bolag som ingår i Framtidenkoncernen arbetar intensivt med att bidra till att minska risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19. Samtidigt arbetar alla för att verksamheten ska fortgå så normalt som möjligt. Att vi ger bra service till våra hyresgäster och att vi tar hand om våra hus som vi brukar.

Vi följer noga utvecklingen och anpassar oss hela tiden till myndigheternas råd och riktlinjer. För att klara det har vi under den senaste tiden infört några tillfälliga förändringar av våra rutiner

– Vi kontaktar alltid våra hyresgäster inför inbokat hembesök. Vi kollar om alla är friska om någon i hushållet är 70 år och därutöver eller i riskgruppen. Om så skulle vara fallet bokar vi om besöket

– Vi säkerställer att det är tryggt att komma till våra lokaler. Att det går att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter mellan närvarande personer. I vissa fall kan det innebära att vi inför tidbokning.

– Vi har infört en tillfällig ny rutin för obetalda hyror. Istället för att skicka ärendet direkt till Inkasso, skickar vi en avgiftsfri påminnelse efter 10 dagar, med uppmaning om att kontakta sin hyresvärd så fort det går för att ta en dialog om sin ekonomiska situation på grund av Covid-19

– Vi informerar om allt vi gör, sätter upp trapphusinformation om allt som är viktigt, publicerar filmer och annat material på våra hemsidor och sociala medier. Och framförallt är våra medarbetare lyhörda för att prata med sina hyresgäster

Detta är några exempel på förändringar. Vad som kommer att hända den närmaste tiden är det ingen som vet, men vi är följsamma och anpassar verksamheten så att arbetet utförs tryggt både för våra medarbetare och för våra hyresgäster. Detta kan komma att innebära ytterligare förändringar, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad genom att ta del av informationen i våra olika kanaler.

 

Läs mer

Stäng

 • Vi ökar byggtakten

  Framtiden Byggutveckling har ansvar för idé- och projektutveckling för samtliga boende- och upplåtelseformer och planering och byggnation av Framtidenkoncernens hyresrätter. Bolaget har ökat byggtakten kraftigt och under 2020 beräknas omsättningen ligga på 2 miljarder kr.

  Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

 • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, ägd av Göteborgs Stad, där nyproduktion av bostäder, fastighetsförvaltning och störningsservice ingår.

  Koncernen strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

 • Illustration: Tengbom Arkitekter

  Beväringsgatan, ”Nya Kvibergshuset”, Kviberg

  Byggs just nu

  Beväringsgatan, ”Nya Kvibergshuset”, Kviberg

  I Kviberg vid Beväringsgatan i Gamlestaden bygger Framtiden Byggutveckling 250 nya hyresrätter för Poseidon i ett vinkelhus med verksamhetslokaler i bottenplan. Husets höjd varierar mellan 5 och 16 våningar.

  Antal hyreslägenheter: 250

  BTA: ca 20 000

  Typ av hus: Lamellhus i vinkel med varierande höjd från 5 till 16 våningar

  Fasad: Betong, matrisgjuten betong, inslag av cederträ, tegelinfattningar

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Poseidon

  Projektchef: Mattias Ström

   

  Här kan du läsa mer om projektet  

 • Illustrationer: WSP/Arkitekthuset Jönköping

  Kv Makrillen, Gamlestaden

  Byggs just nu

  Kv Makrillen, Gamlestaden

  I Gamlestaden vid Artillerigatan vid SKF-huset bygger Framtiden Byggutveckling 112 hyresrätter för Poseidon. Husen i kvarteret Makrillen blir på mellan fyra och sju våningar med en varierad arkitektur. Förutom hyreslägenheterna byggs även 137 bostadsrätter av Egnahemsbolaget i kvarteret.

   

  Antal hyreslägenheter: 112

  BTA: 12 726 kvm

  Typ av hus: Kvarterslösning

  Fasad: Betong

  Entreprenadform: Totalentreprenad – partnering

  Entreprenör: Skanska

  Förvaltande bolag: Poseidon

  Projektchef: Erik Falk/Christina Nilsson

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Illustration: Werner Arkitekter

  Syster Estrids gata, Guldheden

  Byggs just nu

  Syster Estrids gata, Guldheden

  Vid Syster Estrids gata bygger Framtiden Byggutveckling 66 hyresrätter för Bostadsbolaget. Området tillförs tre lamellhus i 8 våningar och det befintliga garaget ersätts med ett nytt.

   

  Antal hyreslägenheter: 66

  BTA: 6 358 kvm

  Typ av hus: Tre lamellhus i 8 våningar

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad – partnering

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

  Projektchef: Per Strand

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Illustration: Wahlström & Steijner

  Askimsviken, Västra Göteborg

  Byggs just nu

  Askimsviken, Västra Göteborg

  Vid Askimsviken bygger Framtiden Byggutveckling 111 hyresrätter för Bostadsbolaget. Området tillförs fem sjuvåningshus med närhet både till bad och centrala Göteborg.

   

  Antal hyreslägenheter: 111

  BTA: 11 550 kvm

  Typ av hus: Fem sjuvåningshus

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Majvik Bygg

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

  Projektchef: Per Strand

   

  Här kan du läsa mer om projektet  

 • Illustration: FOJAB Arkitekter/Kreativ Fotografering

  Uggleberget, Hovås

  Byggs just nu

  Uggleberget, Hovås

  Vid Uggleberget bygger Framtiden Byggutveckling 368 hyresrätter för Familjebostäder. Här byggs två typer av hus; radhus med 2 våningar och punkthus med 5-9 våningar.

   

  Antal hyreslägenheter: 368

  BTA: 37 939 kvm

  Typ av hus: Radhus och punkthus

  Fasad: Skiffer och tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Projektchef: Mikael Sinclair/Karin Palm

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Illustration: Mats & Arne Arkitektkontor

  Donsö, Västra Göteborg

  Byggs just nu

  Donsö, Västra Göteborg

  På Donsö i Göteborgs södra skärgård bygger Framtiden Byggutveckling 15 mindre friliggande hus med 60 lägenheter för Familjebostäder. Husen byggs i ett unikt havsnära läge vid brofästet på Donsö.

   

  Antal hyreslägenheter: 60

  BTA: 3800 kvm

  Typ av hus: Friliggande hus med 4 lägenheter

  Fasad: Skivmaterial

  Entreprenadform: Totalentreprenad – partnering

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Projektchef: Claes-Göran Johansson

   

  Här kan du läsa mer om projektet.

 • Illustration: T+E Arkitekter

  Merkuriusgatan, Bergsjön

  Byggs just nu

  Merkuriusgatan, Bergsjön

  I Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Bergsjövägen ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 87 nya hyresrätter i olika storlekar nära natur och kultur. I projektet kommer en del av lägenheterna att utvecklas för unga vuxna i samarbete med jagvillhabostad.nu.

   

  Antal hyreslägenheter: ca 87

  BTA: 8 300 kvm

  Typ av hus: Två punkthus och två lamellhus

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Projektchef: Mikael Olehede

  Här kan du läsa mer om projektet.

 • Illustration: Norconsult

  Briljantgatan, Tynnered

  Byggs just nu

  Briljantgatan, Tynnered

  I Tynnered på höjden vid Briljantgatan bygger Framtiden Byggutveckling 91 hyreslägenheter i olika storlekar som ett komplement till Bostadsbolagets övriga bebyggelse.

  Antal hyreslägenheter: 91

  BTA: 7 125 kvm

  Typ av hus: Ett lamellhus i tio våningar

  Fasad: Fasadskivor

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

  Projektchef: Mikael Olehede

  Här kan du läsa mer om projektet.

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan bygger Framtiden Byggutveckling 104 hyresrätter för Poseidon. Det är det första kvarteret av flera som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området. Det ingår i satsningen BoStad2021.

  Projektnamn: Mandolingatan, Kvarter A

  Antal hyreslägenheter: 104

  BTA: ca 9 500 kvm

  Typ av hus: Fyra stycken fristående byggnader

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Skanska

  Förvaltande bolag: Poseidon

  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

  Här kan du läsa mer om projektet

   

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan bygger Framtiden Byggutveckling 130 hyresrätter för Poseidon. Det är det första kvarteret av flera som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området. Det ingår i satsningen BoStad2021.

  Projektnamn: Mandolingatan, Kvarter EF

  Antal hyreslägenheter: 130

  BTA: cirka 23 000 kvm

  Typ av hus: Kvartersbebyggelse med parkeringsgarage ovan mark

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Veidekke

  Förvaltande bolag: Poseidon

  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Illustration: Krook & Tjäder

  Titteridamm, Angered

  Byggs just nu

  Titteridamm, Angered

  Framtiden Byggutveckling bygger 152 hyresrätter för Poseidon. Här byggs ett litet torg som knyter an området till Angered Centrum, två punkthus, ett L-format lamellhus mot Titteridammsvägen samt ett mindre parkeringshus som omgärdas av några radhus mot det lokala torget.

  Antal hyreslägenheter: 152

  BTA: 13 800 kvm

  Typ av hus: Flerbostadshus

  Fasad: Träpanel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Lindbäcks Bygg

  Förvaltande bolag: Poseidon

  Projektchef: Claes-Göran Johansson

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Bild: Liljewall Arkitekter

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Byggs just nu

  Mandolingatan, Västra Frölunda

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan bygger Framtiden Byggutveckling 141 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området. Det ingår i satsningen BoStad2021.

  Projektnamn: Mandolingatan, Kvarter BC

  Antal hyreslägenheter: 141

  BTA: ca 20 000 (varav parkeringsgarage: cirka 9 000 kvm)

  Typ av hus: Kvartersbebyggelse med parkeringsgarage ovan mark

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tornstaden

  Förvaltande bolag: Poseidon

  Projektchef: Christer Sjöstrand och Anna Runesson

   

  Här kan du läsa mer om projektet

 • Illustration: Kvarnström Arkitektkontor

  Radiotorget, V Frölunda

  Byggs just nu

  Radiotorget, V Frölunda

  I Västra Frölunda vid Radiotorget bygger Framtiden Byggutveckling 77 hyresrätter för Bostadsbolaget. Torget moderniseras och kompletteras med nya bostäder. Projektet ingår i BoStad2021.

  Antal hyreslägenheter: 77

  BTA: 8 020 kvm

  Typ av hus: Ett punkthus och ett lamellhus

  Fasad: Putsade fasader

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Kamgrad

  Markförhållande: Berg

  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget

  Projektchef: Per Strand

 • Sisjödal, Sisjön

  Byggs just nu

  Sisjödal, Sisjön

  Framtiden Byggutveckling bygger 146 nya hyresrätter mellan skog, sjö och hav i Sisjön för Familjebostäder. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur, friluftsliv och handel.

  Antal hyreslägenheter: 146

  BTA: 13 023 kvm

  Typ av hus: Punkthus och lamellhus

  Fasad: Fasadskivor

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tuve Bygg

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Projektchef: Mattias Ström

  Läs mer om projektet här.

   

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Fjällbo Park, Utby

  Byggs just nu

  Fjällbo Park, Utby

  Framtiden Byggutveckling bygger 75 hyresrätter i Fjällbo Park för Familjebostäder. Den nya bebyggelsen har anpassats till befintliga kulturmiljövärden med en egen karaktär och utgör ett positivt tillskott i stadsdelen.

  Antal hyreslägenheter: 75

  BTA: 6 329 kvm

  Typ av hus: Punkthus

  Fasad: Tegel

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Betonmast

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Projektchef: Henrik Jarledal/Kenneth Jindén

  Läs mer om projektet här.

   

 • Järnmyntsgatan, Högsbo

  Byggs just nu

  Järnmyntsgatan, Högsbo

  Framtiden Byggutveckling bygger 51 hyresrätter vid Järnmyntsgatan för Familjebostäder. Huset kompletterar befintlig bebyggelse från 50-70-talet, som ligger nära Axel Dahlströms Torg med affärer och service.

  Antal hyreslägenheter: 51

  BTA: 4 000 kvm

  Typ av hus: Punkthus

  Fasad: Betong i ljusgrön kulör

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Entreprenör: Tornstaden

  Förvaltande bolag: Familjebostäder

  Projektchef/Projektledare: Christina Nilsson/Linus Ånevall

  Läs mer om projektet här.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

  Vår projektportfölj innehåller alltifrån mindre till större projekt och upphandlingarna kommer att spridas under hela året. Här i rutorna intill presenterar vi våra kommande projekt som ligger ute för upphandling nu. Längre ner på sidan hittar ni projekt som kommer upphandlas lite längre fram.

  Framtiden Byggutvecklings uppdrag är att initiera, utveckla och producera bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: Liljewall Arkitekter

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  Östra Kålltorp, Kålltorp

  I östra delen av Kålltorp ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 140 hyresrätter för Bostadsbolaget. Byggnationen ligger naturskönt i direkt anslutning till Delsjöområdet. Här planerar Bostadsbolaget bland annat för ett samarbete med föreningen Boihop.

  BTA: 12 700 kvm
  Typ av hus: Byggnader i 3-6 våningar
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: maj 2020
  Entreprenad: I början på 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Per Strand

  Upphandlingen pågår.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Bild: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 9, Backa

  Upphandlas nu

  Litteraturgatan, kv 9, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 9 består av tre våningar med parkering och lamellhus ovanpå i tre våningar runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 9
  Antal hyreslägenheter: ca 45
  BTA: ca 8 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 3000 kvm till bostäder och 5 000 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start augusti 2020
  Entreprenad: Start kvartal 3 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

  Här hittar ni förfrågningsunderlaget.

   

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • I rutorna bredvid hittar ni projekt som upphandlas nu.

 • Illustration: QPG/TMRW

  Litteraturgatan, kv 5, Backa

  Litteraturgatan, kv 5, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Etapp A är först och innefattar kvarteren 5 och 9. Båda kvarteren är snarlika i sin uppbyggnad av lägenhetsstorlekar/fördelning, materialval och stomme. Upphandlingarna är förskjutna i tid för att ge samordningsvinster. Kvarter 5 består av 5 våningar (samt ett halvplan källare) med parkering och lamellhus i två våningar ovanpå runt ett grönt gårdsbjälklag.

  Projektnamn: Litteraturgatan, etapp A, kvarter 5
  Antal hyreslägenheter: ca 29
  BTA: ca 16 000 kvm inkl p-anläggning – varav ca 2500 kvm till bostäder och 13 500 till parkering
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start juni 2020
  Entreprenad: Start kvartal 4 2020
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera/Berg
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

  Upphandlingen pågår.

   

 • Projekt på längre sikt

  I rutorna bredvid hittar du våra projekt som upphandlas lite längre fram.

  Projekt på längre sikt

 • Illustration: Liljewalls Arkitekter

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Kommande projekt för upphandling

  Mandolingatan, Frölunda Torg

  Vid Frölunda Torg utmed Mandolingatan ska Framtiden Byggutveckling bygga 29 hyresrätter för Poseidon. Det är ett av flera kvarter, som totalt ska tillföra området ca 530 nya lägenheter och bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

  Projektnamn: Mandolingatan, kvarter G
  Antal hyreslägenheter: ca 29
  BTA: ca 2 675 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Tegel
  Anbudsförfrågan: Start prel Q1 2021
  Entreprenad: Start prel Q4 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Christer Sjöstrand och projektledare Anna Runesson

   

 • Robertshöjdsgatan, omr A, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling

  Robertshöjdsgatan, omr A, Härlanda Tjärn

  Framtiden Byggutveckling ska bygga totalt närmare 240 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område A byggs ca 100 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

  Projektnamn: Robertshöjdsgatan område A
  Antal hyreslägenheter: ca 100
  BTA: ca 8100 kvm
  Typ av hus: Punkthus
  Fasad: Skiffer
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2020
  Entreprenad: Start Q1 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Bergschakt
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Erik Falk

   

 • Robertshöjdsgatan, omr B, Härlanda Tjärn

  Kommande projekt för upphandling

  Robertshöjdsgatan, omr B, Härlanda Tjärn

  Framtiden Byggutveckling ska bygga totalt närmare 240 nya hyresrätter i Björkekärr nära Härlanda Tjärn för Bostadsbolaget. I område B byggs ca 140 hyresrätter. Här vill man tillföra ett bekvämt och modernt boende i ett område där det finns närhet till natur och friluftsliv.

  Projektnamn: Robertshöjdsgatan område B
  Antal hyreslägenheter: ca 150
  BTA: ca 14 000 kvm bostäder och ca 2 400 kvm garage
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Tegel och skärmtegel
  Anbudsförfrågan: Start Q4 2020
  Entreprenad: Start Q1 2021
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Berg och lera
  Skede: Detaljplanen har vunnit laga kraft
  Förvaltande bolag: Bostadsbolaget
  Projektchef: Erik Falk

 • Brettegatan, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling

  Brettegatan, Gamlestaden

  I Gamlestaden ska Framtiden Byggutveckling bygga 23 hyresrätter för Poseidon. Byggnationen ska komplettera Poseidons befintliga kvarter och utgöra ett positivt tillskott i stadsdelen.

  Projektnamn: Brettegatan
  Antal hyreslägenheter: 23
  BTA: 1868 kvm
  Typ av hus: Modernt landshövdingehus, betongstomme
  Fasad: Trä
  Anbudsförfrågan: Start Q1 2021
  Entreprenad: Start Q3 2021
  Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft februari 2020
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Maria Paulson

 • Gamlestadsvägen, Gamlestaden

  Kommande projekt för upphandling

  Gamlestadsvägen, Gamlestaden

  I Gamlestaden planerar Framtiden Byggutveckling att bygga 60 hyresrätter för Poseidon. Huset kompletterar Poseidons befintliga kvarter och byggs i en vinkel där en mysig innergård skapas mellan husen med plats för bland annat ett cykelhus.

  Projektnamn: Gamlestadsvägen
  Antal hyreslägenheter: 60
  BTA: 6 000 kvm
  Typ av hus: Lamellhus i vinkel, 4 och 5 våningar
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan: Start Q3 2020
  Entreprenad: Start Q4 2020.
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Markförhållande: Lera
  Skede: Detaljplanen förväntas vinna laga kraft juni 2020
  Förvaltande bolag: Poseidon
  Projektchef: Maria Paulson

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 2, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 2, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026.

  I kvarter 2 byggs lägenheter i 3-5 våningar, 100 kvm lokalyta samt garage i två plan under mark med 290 parkeringsplatser. Innan byggnation kan påbörjas ska ett befintligt parkeringsdäck rivas.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 2
  Antal hyreslägenheter: ca 139
  BTA:
  ca 20 241 kvm
  Typ av hus: Lamellhus på parkeringshus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start augusti 2022
  Entreprenad:
  Start Q1 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare:
  Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 3, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 3, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026.

  I kvarter 3 byggs lägenheter i 4-5 våningar och 250 kvm lokalyta. Innan byggnation kan påbörjas ska ett befintligt parkeringsdäck rivas.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 3
  Antal hyreslägenheter: ca 73
  BTA:
  ca 5 631 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start maj 2023
  Entreprenad:
  Start Q3 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 4, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 4, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026.

  I kvarter 4 byggs lägenheterna i 5 våningar och 300 kvm lokalyta. Utöver bostäder kommer upphandling av förskola samt lokalt torg att ingå i anslutning till kvarteret.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 4
  Antal hyreslägenheter: ca 65
  BTA:
  ca 5 040 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start mars 2021
  Entreprenad:
  Start Q3 2021
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 6, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 6, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Kvarter 6 byggs i 3-5 våningar i lamellhus.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 6
  Antal hyreslägenheter: ca 95
  BTA:
  ca 6 885 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start augusti 2022
  Entreprenad:
  Start Q1 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 8, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 8, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Kvarter 8 byggs i 3-5 våningar i lamellhus.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 8
  Antal hyreslägenheter: ca 56
  BTA:
  ca 3 892 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start oktober 2024
  Entreprenad:
  Start Q1 2025
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

 • Illustration: OkiDoki! Arkitekter

  Litteraturgatan, kv 10, Backa

  Kommande projekt för upphandling

  Litteraturgatan, kv 10, Backa

  I Backa längs med Litteraturgatan ska Framtiden Byggutveckling bygga ca 550 hyresrätter för Poseidon. Här planeras för en grön kvartersstad med varierad bebyggelse; flerbostadshus i 4-6 våningar, radhus och verksamhetslokaler. Det ingår i Selma stad och byggnationen kommer att ske etappvis under 2020-2026. Kvarter 10 byggs i 4-5 våningar i lamellhus.

  Projektnamn: Litteraturgatan, kvarter 10
  Antal hyreslägenheter: ca 54
  BTA:
  ca 3 851 kvm
  Typ av hus: Lamellhus
  Fasad: Ej bestämt
  Anbudsförfrågan:
  Start augusti 2022
  Entreprenad:
  Start Q1 2023
  Entreprenadform:
  Totalentreprenad
  Markförhållande:
  Lera/Berg
  Skede:
  Detaljplanen har vunnit laga kraft.
  Förvaltande bolag:
  Poseidon
  Projektchef/Projektledare: Mattias Ström/Anna Wetterberg

Framtiden Byggutveckling antar utmaningen

Framtidenkoncernen, där Framtiden Byggutveckling ingår, har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

Framtidenkoncernen, där Framtiden Byggutveckling ingår, har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

Läs mer om initiativet!

Läs mer

Stäng

Vi öppnar nya marknader

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling under året deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

 

 

Läs mer

Stäng

För våra leverantörer

Här hittar du som samarbetar med oss som leverantör uppgifter som är bra att ha när du jobbar med oss.

Här hittar du som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör uppgifter som är bra att ha när du jobbar med oss.

Vår faktureringsadress:

B496 Framtiden Byggutveckling AB
Intraservice
405 38 Göteborg

Organisationsnummer: 556731-5170

Elektronisk faktura
Från och med april 2019 kommer fakturering endast kunna ske med elektronisk faktura enligt ny lagstiftning. Observera att PDF-fakturor ej anses vara elektroniska fakturor.
Framtiden Byggutveckling AB:s GLN-kod/Peppol för e-faktura är 738 103 507 768 1.

Generellt för byggprojekt
Fakturan ska vara märkt med:
Projektchef
Projektnamn
Utfört uppdrag

Gällande konsulttjänster
Bifogat till fakturan ska vara information om vilken dag arbete är utfört, tidsåtgång samt vilka arbetsuppgifter som är utförda.

Gällande entreprenörer
Framtiden Byggutveckling AB omfattas av reglerna för Omvänd betalningsskyldighet. Det innebär att entreprenör ej ska fakturera moms på entreprenadsumman.
På samtliga fakturor ska anges:
”Omvänd betalningsskyldighet för mervärdesskatt gäller enligt 1 kap 2§ första stycket 4b i mervärdesskattelagen. Framtiden Byggutveckling AB, vat nr SE556731517001 redovisar mervärdesskatt.”

Läs mer

Stäng

Finansiell information

Stäng

Stäng

Stäng

Stäng

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Framtiden Byggutveckling. Här hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.

Postadress
Framtiden Byggutveckling AB
Sven Hultins Plats 2
412 58 Göteborg

Besök
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Plats 2

Växel
031-773 75 50

Epost
byggutveckling(at)framtiden.se

Medarbetare Framtiden Byggutveckling

Anders Jurin
Arkitekt
031-773 83 43
e-post

Anna Nordén
Vice VD och Chef Utvecklingsavdelningen
031-719 31 40
e-post

Anna Runesson
Projektledare
031-719 31 49
e-post
Anna Wetterberg
Projektledare
031-719 31 42
e-post

Anna-Karin Olsson
Ekonomichef
031-773 83 44
e-post

Björn Möller
Inköpsstrateg
031-719 31 44
e-post
Carolina Dahlgren-Camacho
Biträdande Projektledare
031-773 75 61
e-post

Catrine Andersson
Kommunikatör
031-773 83 47
e-post

Christer Sjöstrand
Projektchef
031-719 31 48
e-post
Christina Alsnäs
Verksamhetsutvecklare
031-773 75 65
e-post

Christina Henriksson
Redovisningsansvarig
031-719 31 51
e-post

Christina Nilsson
Projektchef
031-773 83 46
e-post
Diana Ekman
Utredare, tidiga skeden
031-773 83 45
e-post

Erik Falk
Projektchef
031-773 83 59
e-post

Gunnar Persson
Expert bostads- och stadsutveckling
031-773 75 63
e-post
Henrik Jarledal
Projektchef
031-773 83 52
e-post

Henrik Sonesson
Projektledare
031-719 31 59
e-post

Ida Brogren
Projektchef
031-332 10 48
e-post
Ingela Byrman
Koordinator/VD-assistent
031-719 31 57
e-post

Jan Gustafsson
Projektcontroller
031-719 31 58
e-post

Jessica Åström
Eftermarknadsansvarig
031-773 83 49
e-post
Joa Ivarsson
Utvecklingsledare Hållbarhet
031-773 83 57
e-post

Kristina Hulterström
Arkitekt - specialist stadsutveckling
031-773 75 60
e-post

Kenneth Jindén
Projektchef
031-719 31 54
e-post
Lars Carlsson
Chef Projektavdelningen
031-773 83 58
e-post

Linus Ånevall
Projektledare
031-719 31 47
e-post

Maria Paulson
Projektchef
031-773 83 48
e-post
Marie Dellve
Projektchef
031-719 31 52
e-post

Martin Blixt
VD
031-773 83 42
e-post

Martin Clase
Projektutvecklare
031-773 83 53
e-post
Mattias Ström
Projektchef
031-773 83 55
e-post

Mikael Olehede
Projektchef
031-773 83 51
e-post

Nadim Raisi
Projektledare
031-719 31 62
e-post
Per Strand
Projektchef
031-773 83 50
e-post

Reka Hersvik
HR-specialist
031-719 31 45
e-post

Staffan Claesson
Strategisk samhällsplanerare
031-773 75 62
e-post
Skydd och behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Framtiden Byggutveckling AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Framtiden Byggutveckling AB värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För att kunna erbjuda våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i flera fall behandla dina personuppgifter. Självklart gör vi det enligt gällande lagstiftning och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Informationen på den här sidan gäller för dig i egenskap av:

 • Intressent
 • Leverantör eller affärspartner
 • Webbplatsbesökare

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Läs mer

Stäng