Vi öppnar nya marknader

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

För att klara vårt uppdrag öppnar vi nya marknader för att säkra att det finns leverantörer som kan bygga. I SABOs regi har Framtiden Byggutveckling under året deltagit i resor till Polen, Tyskland, Baltikum och Spanien för att skapa kontakter med nya marknader. Här nedanför ser ni våra resor till Tyskland och Spanien.

 

 

Läs mer

Stäng