• Vi ökar byggtakten

    Framtiden Byggutveckling ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Bolagets uppdrag är att öka byggtakten och effektivt bygga volym med kvalitet till låga kostnader. Under 2018 planerar Framtiden Byggutveckling att byggstarta 18 projekt och genomföra 20 entreprenadupp-handlingar. Bolaget beräknas omsätta omkring 1,4 miljarder kr.

    Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

  • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

    Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, ägd av Göteborgs Stad, där nyproduktion av bostäder, fastighetsförvaltning och störningsservice ingår.

    Koncernen strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.