• Vi ökar byggtakten

  Vi ökar byggtakten

  Framtiden Byggutveckling initierar samtliga boende- och upplåtelseformer och utvecklar och producerar Framtidenkoncernens hyresrätter. Bolaget har ökat byggtakten kraftigt och under 2022 beräknas omsättningen ligga på ca 1,1 miljarder kr.

  Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

 • Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

  Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen, ägd av Göteborgs Stad, där nyproduktion av bostäder, fastighetsförvaltning och störningsservice ingår.

  Koncernen strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.