Tillbaka

Hyrorna klara för Framtidenkoncernen

Den koncerngemensamma årshyresförhandlingen mellan Framtiden och Hyresgästföreningen är nu klar. Det innebär att de boende hos koncernens dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder kommer att få nya hyror från och med maj.

Överenskommelsen gäller för 2023 och innebär en genomsnittlig höjning av hyrorna med 4,25 procent. En differentiering kommer att ske inom Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäders bestånd i ett spann mellan 2,4 – 5,25 procent med några få undantag.

Hyresgästerna kommer att få betala hyreshöjningen för maj och juni retroaktivt. För att mildra effekten av detta har Framtiden beslutat att höjningen för maj och juni fördelas ut under hela perioden juli till december.

Mer information finns på respektive bostadsbolags hemsida.

Gårdsten