Tillbaka

Läget i årshyresförhandlingarna

Vid förhandlingarna om hyreshöjningarna inom allmännyttan i Göteborg har parterna inte nått ända fram ännu. Därför har vi nu bett om medling från Hyresmarknadskommittén (HMK).

Årets förhandlingar mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen har varit konstruktiva och vi har försökt att mötas på en rimlig nivå för båda parter. Vi har diskuterat både ett- och fleråriga lösningar för att hitta en väg framåt. Vår målsättning är varje år att komma överens om den nya hyran vid förhandlingsbordet. Det är så vår modell är tänkt att fungera men när det inte lyckas finns möjligheten att gå till HMK, enligt överenskommelse mellan förhandlingsparterna.

I dagsläget kan vi inte ge besked om när hyresförhandlingen kommer vara avslutad. Det beror bland annat på när ärendet tas upp i HMK och hur lång den processen blir. Det står även parterna fritt att själva teckna en lokal överenskommelse även om vi nu bett HMK om medling.

Så snart förhandlingen är avslutad kommer våra bostadsbolag att informera alla hyresgäster om hyreshöjningen.