Tillbaka

Dotterbolag

Moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden styr och leder koncernen utifrån ägarens mål och inriktning. Åtta dotterbolag sköter förvaltning, produktion och service. Fyra av dem är bostadsbolagen som äger och förvaltar koncernens hyresrätter. Utöver det ingår bolaget Bygga Hem i Göteborg AB, som förvärvar, äger och förvaltar byggrätter.

Bostads AB Poseidon (Poseidon) har hand om cirka 28 400 lägenheter.

Göteborgs Stads bostads AB (Bostadsbolaget) har hand om cirka 24 800 lägenheter.

Familjebostäder i Göteborg AB (Familjebostäder) har hand om cirka 19 800 lägenheter.

Gårdstensbostäder AB (Gårdstensbostäder) har hand om cirka 2 800 lägenheter.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler (GöteborgsLokaler) förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet i Göteborg. En stor del av lokalerna är koncentrerade kring bolagets 21 lokala torg och handelsplatser.

Framtiden Byggutveckling AB (Framtiden Byggutveckling) ansvarar för att initiera, utveckla och producera koncernens nya hyresrätter.

Göteborgs Egnahems AB (Egnahemsbolaget) bygger småhus och bostadsrätter med fokus på områden som domineras av hyresrätter.

Störningsjouren i Göteborg AB (Störningsjouren) arbetar för en trygg och god boendemiljö för koncernens alla hyresgäster. Här ingår förebyggande åtgärder, fastighetsjour, utryckningar vid behov samt arbete mot oriktiga hyresförhållanden.

Ni hittar länkar till respektive bolag i den gröna rutan till höger.