Tillbaka

Styrelse och ledning

Så här styrs vi
Förvaltnings AB Framtiden ägs i sin helhet av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Ägaren styr genom kommunfullmäktiges antagna ägardirektiv, bolagsordning, Göteborgs Stads budget och övriga styrande dokument för Göteborgs Stad.

Styrelse
Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden består av nio ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Arbetstagarorganisationerna är representerade i styrelsen och har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. Göteborgarna påverkar indirekt de politiskt tillsatta styrelsernas sammansättning genom val till kommunfullmäktige vart fjärde år.

Ordinarie ledamöter Framtiden
Aslan Akbas (S) ordf.
Hannah Klang (V) 1:e vice ordf.
Martin Wannholt (D) 2:e vice ordf.
Sarah Ullmark (M)
Maria Lundgren (S)
Petra Elf (MP)
Ann Catrine Fogelgren (L)
Karl Robbjens (SD)
Lene Gonzague (V)

Suppleanter
Karl-Henrik Rosberg (S)
Anneli Rhedin (M)
Zebastian Björkqvist (V)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Ordinarie arbetstagarrepresentanter
Niklas Nordell (PTK)
Simon Kappelmark (LO)
Per-Åke Westlund (LO)

Arbetstagarsuppleanter
Annika Berntsson (PTK)
Göran Helgegren (PTK)
Camilla Claesson (LO)

Lekmannarevisorer
Jonas Ransgård (M)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter
Sven Andersson (M)
Jens-Henrik Madsen (S)

Auktoriserad revisor
Anders Linusson, Ernst & Young AB

För att ta del av dagordningar och protokoll från styrelsens möten, vänligen se länk i gröna rutan till höger.

Koncernledning
Framtidenkoncernens ledningsgrupp består av VD för moderbolaget samt respektive dotterbolags VD.

Terje Johansson, VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden

Terje Johansson, tf. VD Bostads AB Poseidon

Pontus Werlinder, VD Göteborgs Stads bostads AB

Thorbjörn Hammerth, VD Familjebostäder i Göteborg AB

Ulf Merlander, VD Gårdstensbostäder AB

Robert Hörnquist, VD Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Dan Sandén, VD Framtiden Byggutveckling AB

Erik Windt-Wallenberg, VD Göteborgs Egnahems AB

Sofia Gärdsfors, VD Störningsjouren i Göteborg AB