Välkommen till Framtidens Fastighetslabb!

På Framtidens Fastighetslabb vill Framtidenkoncernen locka unga människor till fastighetsbranschen. Vår bransch ska vara ett hett alternativ när barn och ungdomar tänker på framtiden och därmed konkurrera med andra häftiga yrkesroller. Vi älskar de frågor vi jobbar med och hoppas kunna sprida vikten av att jobba med människors främsta fråga – deras hem.

På Framtidens Fastighetslabb vill Framtidenkoncernen locka unga människor till fastighetsbranschen. Vår bransch ska vara ett hett alternativ när barn och ungdomar tänker på framtiden och därmed konkurrera med andra häftiga yrkesroller. Vi älskar de frågor vi jobbar med och hoppas kunna sprida vikten av att jobba med människors främsta fråga – deras hem.

Hos oss finns över 20 olika yrkesroller. Så oavsett om du är intresserad av fastighetsförvaltning, bostadsbyggande, trädgårdsskötsel, ekonomi, marknadsfrågor, miljö, personalfrågor eller annat kan du ha en framtid hos oss.

Vi vill berätta om vår bransch för skolor och intresseorganisationer genom lärandet och testandet. Hos oss kan du testa VR, bygga din egen stadsdel, få information om allmännyttan, göra testet “Vilken yrkesroll är du?, göra smarta tester och lära dig om alla olika processer som finns inom fastighetsbranschen. Välkommen att boka in ett besök!

 

Läs mer om Fastighetslabbet.

Läs mer

Stäng

Välkommen till Framtiden

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning som innebär att nyanlända under sammanlagt tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon för att bli redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb.

Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning som innebär att nyanlända under sammanlagt  tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Tillsammans med språkutbildning och annan utbildning som anordnas av Arbetsmarknad och vuxenutbildning eller Arbetsförmedlingen ska praktiken hos oss göra deltagaren redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb. Framtidenkoncernen bidrar till ett mer Jämlikt Göteborg samtidigt som vi förenar affärsnytta med bransch- och samhällsnytta. Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om vårt arbete med Välkommen till Framtiden!

Läs mer

Stäng

Framtiden deltar i BoStad2021

Framtiden deltar i jubileumssatsningen där Göteborg bygger 7000 extra bostäder, som ska vara färdiga till 2021. Satsningen kallas BoStad2021 och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och över 30 byggaktörer.

Framtiden deltar i jubileumssatsningen där Göteborg bygger 7000 extra bostäder. Satsningen kallas BoStad2021 och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs Stad och över 30  byggaktörer.

Unikt för projektet är de parallella processerna som snabbar upp plan- och genomförandeskedet, fokus på dialogarbetet och följeforskning som följer satsningen.

Läs mer om BoStad2021 här

Läs mer

Stäng

Selma Lagerlöfs Torg omvandlas till Selma stad

Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kulturliv har startat. På sikt kan hela området längs med Litteraturgatan inrymma över 3 000 nya bostäder.

Omvandlingen av området vid Selma Lagerlöfs Torg och längs med Litteraturgatan till en livfull stadsdel med bra handels- och serviceutbud och ett rikt kulturliv är igång. På sikt kan hela området inrymma över 3 000 nya bostäder.

Detaljplanerna för de första två etapperna innefattar ca 1 800 bostäder, torg- och parkstråk, stadsdelshus med rum för kultur, butiker, kontor, studentlägenheter och en ny hållplats med goda förbindelser.

I planerna finns ett varierat utbud av bostadstyper med bostadsrätter, hyresrätter, radhus och studentlägenheter. Parkstråket ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och vara en attraktion för hela Göteborg. På torget ska man kunna slå sig ned för att se på folkmyllret, få en pratstund med någon eller ta en fika. Medverkande kommunala bolag och privata aktörer i etapperna är Egnahemsbolaget, Familjebostäder/Framtiden Byggutveckling, Poseidon, GöteborgsLokaler, Botrygg, Riksbyggen och Keywe.

Bild: Wahlström & Steijner

Läs mer om omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg här.

Läs mer

Stäng

Framtiden utvecklar i Frihamnen

Frihamnen ska bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser, handel, blandat boende, god kollektivtrafik och en Jubileumspark. Tillsammans med sju andra parter har Framtidenkoncernen antagit den spännande utmaningen att gemensamt bygga stad i Frihamnen. Läs mer om Frihamnen här.

Frihamnen ska bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser, handel, socialt blandat boende, god kollektivtrafik och en Jubileumspark. Tillsammans med sju andra parter har Framtidenkoncernen antagit utmaningen att gemensamt bygga stad i Frihamnen.

Framtiden har ett särskilt uppdrag att bidra med kunskap kring frågor som rör integration och sociala åtaganden. En utmaning i projektet blir att medverka till att det byggs bostäder med hyror på en lägre nivå än vad som är brukligt vid nybyggnation. Det gör man för att fler ska ha råd att bo här, vilket kommer att kräva att man tänker nytt och hittar smarta sätt att bygga utan att ge avkall på kvalitet.

När Frihamnen står färdigt kan det inrymma tusentals lägenheter och arbetsplatser.

I den första etappen planerar Framtiden för att bygga 600 bostäder.

Bild: White Arkitekter

Läs mer om Frihamnen här.

Läs mer

Stäng

Team Göteborg

Göteborg har varje år återkommande evenemang inom kultur och idrott där du kan göra en meningsfull insats för staden, få nya kunskaper och vänner. Samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet till ditt CV blir du en del av Göteborgs olika evenemang.

Göteborg har varje år återkommande evenemang inom kultur och idrott där du kan göra en meningsfull insats för staden, få nya kunskaper och vänner. Samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet till ditt CV blir du en del av Göteborgs olika evenemang.

Utbildningen du får ger dig viktiga kunskaper inom evenemang så som service, säkerhet, HLR samt evenemangs- och göteborgskunskap. Utbildningen är obligatorisk för att kunna bli en del av Team Göteborg. Förutom ovanstående utbildning arrangeras ett antal fördjupningsutbildningar, studieträffar, inspirationsföreläsningar samt mentorsträffar som du som medlem kan ta del av.

Läs mer

Stäng