Tillbaka

Positiv utveckling i Göteborgs utsatta områden

Polisen senaste bedömning av situationen i landets mest utsatta områden visar på en positiv utveckling i Göteborg. Framtidenkoncernen gläds och inspireras av resultatet.

Enligt uppgifter som publicerats av Sveriges Radio flyttas nu Tynnered ned från särskilt utsatt område till riskområde. Det innebär att Göteborg nu har fem särskilt utsatta områden. Den fina utvecklingen i Gårdsten håller i sig och området tar ytterligare ett steg ned på listan och klassas som utsatt. Och ett tredje område, Rannebergen, klassas inte längre som utsatt och tas helt bort från listan. Samtidigt har inget område flyttats i fel riktning. Viktiga steg, både för dessa områden och för hela stadens utveckling.

Läs Framtidenkoncernens pressmeddelande om nyheten.