Framtiden

Tillbaka

HjällboBostaden går samman med Poseidon

Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden har idag beslutat att AB HjällboBostaden ska fusioneras med Bostads AB Poseidon. Fusionen ska vara klar 1 april 2012.

För att HjällboBostaden ska få en långsiktig ekonomisk hållbarhet och kunna utveckla sin verksamhet har styrelsen beslutat att bolaget ska gå samman med Bostads AB Poseidon. Som del i Poseidon kommer man att få tillgång till kompetens i vissa områden som man som eget bolag har haft svårt att kunna ha. HjällboBostaden kommer också att få en mer långsiktig förvaltning efter 11 år som utvecklingsbolag.
 
”- HjällboBostaden kommer att bli vårt 8e distrikt och jag hoppas att vi tillsammans med de system och rutiner vi har kommer att kunna leverera ännu mer service till hyresgästerna och fortsatta utveckla bostadsområdet”, säger Anders Söderman VD för Poseidon.

HjällboBostaden kommer först att bli ett dotterföretag till Poseidon för att i nästa steg fusioneras med Poseidon. Fullt genomfört den 1 april 2012. Beslutet om sammanslagningen  förutsätter ett beslut i Göteborgs Stads kommunfullmäktige.

HjällboBostaden äger 2 300 lägenheter och har därmed cirka 90 procent av alla bostäder i Hjällbo. Bolaget har sedan bildandet genomfört en omfattande upprustning av fastigheterna och varit en drivande kraft i arbetet med att utveckla och förnya området. Processen sker i nära samverkan med boende och andra lokala aktörer. Fastighetsägarbetyget, det vill säga hyresgästernas betyg på bolaget som hyresvärd, ökade under 2010 för tredje året i rad.

Bakgrund;
HjällboBostaden bildades 1999 som ett renodlat utvecklingsbolag genom överföring av fastigheter från bolag i Framtidenkoncernen. Det långsiktiga målet är att alla Hjällbobor ska leva ett bra liv, kunna försörja sig själva, känna trygghet och ha inflytande över sin egen vardag. Utvecklingen av bostadsområdet måste fortgå och HjällboBostaden behöver därför fortsatt koncernbidrag. Detta, tillsammans med de högre krav på affärsmässighet som ny lagstiftning innebär, föranledde att bolagets organisatoriska ställning i koncernen har utretts.

Göteborg 2011-05-17  
Förvaltnings AB Framtiden